Menu
Klima- og miljødepartementet har bestemt seg for å anke dommen om lisensfelling av ulv til Høyesterett. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Staten anker dom om lisensfelling av ulv

Klima- og miljødepartementet har bestemt seg for å anke dommen om lisensfelling av ulv til Høyesterett.

Av NTB | 06.02.2020 10:01:36

Økonomi og næringsliv: Borgarting lagmannsrett kom til at to vedtak fra 2017 om felling av ulvene i revirene i Julussa og Osdalen er ugyldige.

– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfoldsloven er å forstå. Man kan være for eller mot lisensfelling av ulv, men vi må uansett ha klart for oss hvilke rettslige rammer som gjelder, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Departementet vil sammen med statens prosessfullmektig utarbeide en anke innen fristen 29. februar.

(©NTB)

Flere nyheter: