Menu
Talsperson Håvard Tvedte tror innsamlingsaksjon kan være redningen i den omstridte skolesaken i Sveio. Collagefoto: Privat/Daniel DeNiazi

Startet spleis for å stoppe skolenedlegging

FAU-lagene i Auklandshamn og i Valestrand har opprettet en felles innsamlingsaksjon, i håp om å redde barneskolene. På noen få timer er det samlet inn flere tusen kroner.

Av Daniel DeNiazi | 29.03.2021 15:55:40

Sveio: Søndag kveld ble spleisen «Innsamling til skulesaken for FAU Auklandshamn og Valestrand» opprettet. Under et døgn er det registrert 28.000 kroner. Målet er å samle inn 100.000 kroner for å få stoppe nedleggelsene av barneskolene. Overskuddet vil bli delt 50/50 til FAU-lagene i Auklandshamn og i Valevåg.

– FAU-lagene i Auklandshamn og Valestrand samler inn midler for å sikre at to gode skoler ikke blir lagt ned. Det har vært et sterkt ønske fra hele Sveio om å få være med å bidra i denne saken. Derfor tok FAU-lagene initiativ til en innsamling i går kveld. Skolesaken har vært hastig og uheldig for alle. Vi mener at grunnlaget for å legge ned skolene våre er tynt og sviktende, sier Håvard Tvedte, talsperson for FAU-lagene til Radio Haugaland.

– Vi står på for å bli hørt, men har dårlig tid med å nå frem, midt i en pandemi som nå er toppet av en påskeferie.

Grunnen til at saken skal opp i kommunestyret, er fordi rådmannen la frem et forslag om å legge ned barneskolene som et innsparingstiltak. Rådmannen mener at kommunen kan spare inn 2,7 millioner kroner i driftskostnader per år.

NEDLEGGINGSTRUET: Auklandshamn skole risikerer å bli lagt ned. Foto: Daniel DeNiazi

– Rådmannen går inn for sammenslåing for å sikre at tilbudet blir godt i fremtiden også. Da vil en fulldelt barneskole i Førde for den nordre delen av Sveio være det mest robuste alternativet, heter det i en uttalelse fra rapporten.

Saken har vært oppe i Hok-utvalget og formannskapsmøte, og skal opp i kommunestyret 12.april.

Dersom det blir avgjort om nedleggelse den 12.april, er det foreslått nedleggelse fra skoleåret 2021/2022. Dermed må elevene fra Valestrand og Auklandshamn ta buss til Førde skule, en skole som har færre plasser enn det det er plass til. Det kommer frem at Multiconsult har vurdert kapasiteten til 168 elever uten ombygging.

Hittil har flertallet i Hok-utvalg og formannskapsmøte stemt for en nedleggelse. Dette har ført til stor engasjement hos innbyggerne.

– Vi opplever bred støtte for vår sak, og vi arbeider for at kommunen i stedet skal satse på skolene våre i fremtiden, sier Tvedte.

IKKE NOK PLASS: Her er det kun plass til 168 elever, og det viser seg at det ikke er plass til alle elevene. Foto: Daniel DeNiazi

Hva skal pengene brukes til?

– Innsamlingen går til å følge opp skolesaken. Målet er å sikre at elevene kan få fortsette å gå på to gode skoler i Auklandshamn og Valestrand. Det er planlagt flere aktiviteter som FAU-lagene ønsker å invitere til frem mot 12. april. Med innsamlede midler kan vi forsvare interessene våre bedre. Noe som er ekstra viktig når ordinær medvirkning ikke er mulig på grunn av pandemien. Målet er å stoppe nedleggelse, og et eventuelt overskudd skal deles mellom FAU-lagene og komme elevene til gode.

Hvordan har responsen vært?

– Bare på noen timer i dag tidlig ble det samlet inn over 26 000 kroner. Med det sterke engasjementet vi ser i denne saken, så tror jeg at det er mange som ønsker å være med å støtte oss videre.

Utvalgsleder og kommunepolitiker, Asle G. Halleraker (Ap) sa tidligere til Haugesunds Avis at det å flytte elevene til Førde skole vil styrke ressursene:

– Jeg foreslo et nytt punkt til innstillingen: En innsparing ved å endre skolestrukturen skal gå til å styrke ressursene i kommunens skoler, slik at dette kommer elevene til gode. Dette ble enstemmig vedtatt.

Flere nyheter: