Menu
Stord Hydrogen starter hydrogenproduksjon på Heiane på Stord. Thor Henrik Hagen (HYDS), Willie Wågen (Sustainable Energy katapultsenter), Magnar Aaland (Alltec Services) og Vegard Frihammer (Greenstat). Foto: SUSTAINABLE ENERGY KATAPULTSENTER

Starter produksjon av Hydrogen på Stord

Sammen med Alltec Services, Greenstat og Hydrogen Solutions (HYDS) står katapultsenteret bak det nystarta selskapet Stord Hydrogen.

Av Egil M Solberg | 25.08.2021 22:22:29

Næringsliv: Lokalene på Heiane på Stord er allerede under oppføring på testsenteret Energy House sitt område.

Når produksjonsanlegget er ferdig, vil det kunne produsere nærmere 400 kg grønn hydrogen per dag. Det vil være nok til å dekke drivstoffbehovet til om lag 800 personbiler daglig.

– Hydrogenmarkedet i Norge, og i resten av verden kommer til å vokse enormt de kommende årene. Det at vi nå faktisk starter produksjonen her på Vestlandet og gjør hydrogen tilgjengelig er utrolig viktig for å få fart på det grønne skiftet. Hydrogen kan benyttes både som innsatsfaktor i industrien og som et utsleppsfritt drivstoff til biler, busser, lastebiler, tog eller båt, sier Vegard Frihammer, grunnlegger og daglig leder av Greenstat.

Flere nyheter: