Menu
Professor Pål Aukrust ved Oslo universitetssykehus leder den norske delen av WHO-studien av om hydroksyklorokin har effekt mot covid-19. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stans i hydroksyklorokin-studie også i Norge

Norske forskere stanser utprøvingen av malariamedisinen hydroksyklorokin mot covid-19 inntil videre etter at WHO har vedtatt tilsvarende pause.

Av NTB | 25.05.2020 20:47:50

Medisin og helse: Stansen kommer etter at en stor studie publisert i Lancet tyder på at slik medisinering av covid-19-pasienter kan øke dødsrisikoen. Studien var observasjonsstudie med 96.032 pasienter, og 14.888 av dem sto på hydroksyklorokin eller tilsvarende.

Medisinene er også testet ut på pasienter gjennom randomiserte kontrollerte studier på en rekke sykehus verden over, og i Norge har omkring 20 sykehus testet ut effekten av hydroksyklorokin siden mars.

– Nå stopper man med hydroksyklorokin for å kunne gjøre opp effekten i WHO-studien og andre pågående kontrollerte studier som til sammen har inkludert mange tusen pasienter, sier professor Pål Aukrust ved Oslo universitetssykehus til NTB. Aukrust leder den norske delen av WHO-studien.

Aukrust understreker at behandlingen av covid-19-pasienter ikke kan basere seg på rykter, men på konklusjoner fra store kontrollerte studier.

– Går hydroksyklorokin «ut av rekka», fortsetter man med Remdesivir («Ebolamedisinen»), som også er en del av WHO-studien, og nye kandidatmedisiner vil rykke fram i køen og eventuelt bli testet ut i stor skala, sier han.

– Vi har faktisk ikke sett noen overhyppighet av hjertebivirkninger i hydroksyklorokin-gruppen blant de første 100 pasientene som ble inkludert, men når hydroksyklorokin blir gitt uten et kontrollert opplegg, er det fare for at man ikke fanger om slike bivirkninger, sier han.

Hvis oppsummeringen nå gir en entydig konklusjon om at hydroxyklorokin ikke virker, har man kommet et langt skritt videre, mener han.

I Norge har 128 pasienter vært med i studien. Det er blitt tatt EKG av pasientene, forklarer Aukrust. Har det vært spesielle forhold, har ikke pasientene fått delta.

(©NTB)

Flere nyheter: