reklame for smiaa
Menu
Rådmann Vibeke Vikse Johnsen innleder møtet på vegne av kommunene på Haugalandet. FOTO: Karmøy Kommune

Stålsetter seg for nye smitteverntiltak

Kommunene på Haugalandet rigger seg nå for ytterligere smitteverntiltak og inviterer onsdag næringslivet til digitalt møte.

Av Egil M Solberg | 16.11.2020 22:54:28

Koronapandemi: Kommunene på Haugalandet inviterer næringslivet til dialogmøte førstkommende onsdag angående den pågående pandemien.

Du som er næringslivsleder inviteres til å delta i dialogmøtet. Møtet arrangeres onsdag klokken 16.00.

Delta i møtet fra denne lenken….

Smittesituasjonen er i endring på Haugalandet og det er viktig å være forberedt på mulige lokale forskrifter som en konsekvens av dette.

I den forbindelse inviteres det til dialog med næringslivet for å få innspill i forkant av et eventuelt vedtak om lokal koronaforskrift.

En forskrift kan inneholde bestemmelser om drift og adferd for både næringsliv og den enkelte innbygger.

Flere nyheter: