Menu
Fra 2020 til 2021 økte godstrafikken med 12 prosent. Foto: Tor Richardsen / NTB

Stadig mer godstrafikk på jernbane

Godstrafikken på jernbane fortsetter å øke. I første halvdel av 2022 økte godstrafikken med 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Av NTB | 31.08.2022 07:40:43

Økonomi og næringsliv: – Det er gode nyheter for klimaet og miljøet og for trafikksikkerheten på veiene. Godstog forurenser mindre. Det kommer ikke eksos, svevestøv eller mikroplast fra togene, sier godsdirektør Oskar Stenstrøm i Bane Nor i en pressemelding.

Fra 2020 til 2021 økte godstrafikken med 12 prosent.

I sommer søkte godsselskapene om å frakte 30 prosent mer gods på jernbanen til neste år, sammenlignet med inneværende år.

Men det er en grense for hvor stor veksten i godstrafikk kan bli, understreker Stenstrøm. Store deler av jernbanenettet består nemlig av enkeltspor hvor både persontog og godstog ferdes.

– Persontog kjører fortere enn godstog, men kan ikke kjøre forbi på enkeltspor. Med lange kryssingsspor og dobbeltspor kan vi sette inn flere godstog uten å sprenge kapasiteten. Det fordrer ikke bare politisk vilje, men også solide investeringer, sier Stenstrøm.

(©NTB)

Flere nyheter: