reklame for Sheiken Bowling
Menu
Arkivbilde: E. Solberg / Radio Haugaland

Stadig flere bilførere blir anmeldt for ruskjøring

De siste årene har antallet anmeldelser for kjøring i ruspåvirket tilstand øket hvert år siden i geografisk driftsenhet Stord.

Av Egil M Solberg | 21.01.2022 07:22:53

Ruskjøring: Økningen er registrert hvert år siden 2017.  Dette henger i stor grad sammen med et økt fokus på denne type kriminalitet, opplyser politiet i en pressemelding.

– Ruspåvirket kjøring kan føre til alvorlege personskader, og i verste fall kan det koste liv. Nettopp derfor er det viktig at politiet gjennomfører kontroller langs veiene, framhever leder seksjon for forebyggende og patrulje ved Stord politistasjon, Dag Vidar Nordhus.

Har fått nye verktøy for å avdekke flere

Geografisk driftsenhet på Stord har et eget prosjekt med fokus på trafikk, og prioriterer derfor dette saksområdet høyt. Bakgrunnen er at Stord er en gjennomfartsåre med blant annet mye trafikk langs E39.

Kunnskapsbasert arbeid, kontinuerlig fokus over tid, nye verktøy
og tilføring av UP-patrulje i år er faktorer som har bidratt til at antallet på rusrelaterte trafikksaker i området har øket årlig siden 2017.

I 2021 opprettet enheten på Stord 70 saker på bakgrunn av ruspåvirket kjøring. Av disse er 54 saker opprettet etter mistanke om bruk av narkotiske stoff og/eller legemiddel.

Det er vanskelig å si om det er flere ruskjørere nå enn for fem år siden, skriver politiet i en pressemelding.

Flere nyheter: