Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Stadig flere på arbeidsavklaring

Antallet AAP-mottakere i Rogaland har øket det siste året. Haugesund og Karmøy kommer ut blant kommunene med størst andel.

Av Egil M Solberg | 20.01.2022 15:45:15

Arbeidsmarked: Ved utgangen av 2021 mottok 11 401 personer i Rogaland arbeidsavklaringspenger (AAP).

Det utgjør 3,7 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år. På landsbasis er andelen 3,8 prosent.

Fra utgangen på 2020 til utgangen på 2021, økte antallet mottakere av arbeidsavklaringspenger med 612 personer i Rogaland. Det er en prosentvis økning på 6 prosent.

– En liten økning i antallet AAP-mottakere er i tråd med våre forventninger. I nedgangskonjunkturer er det vanlig at antallet personer på helserelaterte ytelser går noe opp, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Av de store diagnosegruppene utgjør psykiske lidelser den største gruppen med 43 prosent av mottakerne i Rogaland. Muskel- og skjelettlidelser utgjør 30 prosent.

2 447 personer i aldersgruppen 18 til 29 år mottar AAP. Det er på samme nivå som for ett år siden.

Forskjeller mellom kommunene

Det er store forskjeller mellom kommunene i Rogaland. Sandens har den høyeste andelen i fylket med 4,3 prosent.

Haugesund, Karmøy og Gjesdal har 4,2 prosent, mens Klepp og Lund har 4,1 prosent.

Av de store kommunene har Stavanger og Sola lavest andel med henholdsvis 3,2 prosent og 2,8 prosent.

Kommuneoversikt – andel personer av befolkningen (18 – 66 år) som mottar AAP:

Sandnes: 4,3%
Haugesund: 4,2%
Karmøy: 4,2%
Gjesdal: 4,2%
Klepp: 4,1%
Lund: 4,1%
Randaberg: 4,0%
Tysvær: 4,0%
Strand: 4,0%
Bjerkreim: 4,0%
Sokndal: 4,0%
Time: 3,9%
Eigersund: 3,9%
Sauda: 3,8%
Bokn: 3,8%
Hå: 3,6%
Suldal: 3,4%
Stavanger: 3,2%
Vindafjord: 3,0%
Sola: 2,8%
Hjelmeland: 2,3%
Kvitsøy: 2,3%
Utsira: 1,7%

Flere nyheter: