Menu
Illustrasjon: NAV Rogaland

Stabil og lav ledighet i Rogaland

På Haugalandet har Haugesund, Karmøy og Tysvær en bruttoarbeidsledighet på henholdsvis 2,7 prosent, 2,3 prosent og 2,1 prosent av arbeidsstyrken. En liten nedgang fra januar.

Av Egil M Solberg | 28.02.2020 10:17:54

Ledighet: ­5 793 personer står helt uten jobb og 940 er i arbeidsrettet tiltak ved utgangen av februar i Rogaland.

Ved utgangen av februar var 5 793 personer helt uten arbeid i Rogaland, en nedgang på 9 prosent sammenlignet med februar 2019.

Justert for sesongvariasjoner var det en svak nedgang i arbeidsledigheten sammenligna med januar 2020.

Bruttoarbeidsledigheten er på 2,7 prosent i Rogaland.

– Nedgangen i tallet på arbeidsledige er helt i tråd med hva vi har forventet, seier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

– I de aller fleste kommunene er det en nedgang i arbeidsledighet det siste året, uttaler Haftorsen.

På Haugalandet hadde Haugesund, Karmøy og Tysvær en bruttoarbeidsledighet på henholdsvis 2,7 prosent, 2,3 prosent og 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Lavest del arbeidsledige av alle kommunene i Rogaland hadde Suldal og Sauda med henholdsvis 0,9 prosent og 1,3 prosent.

I Sunnhordland er arbeidsledigheten på til 1,7 prosent av arbeidsstyrken.

Flere nyheter: