Menu
NAV direktør i Rogaland. Merethe P. Haftorsen. FOTO: NAV Rogaland

Stabil og lav arbeidsledighet

Haugesund har den høyeste ledigheten på Haugalandet ved utgangen av juni, men nå er bare 1,7 prosent av arbeidsstyrken uten jobb i kommunen. Andre kommunen varierer fra 0,7 til 1,3 prosent.

Av Egil M Solberg | 01.07.2022 10:07:13

Arbeidsmarked: – Antall helt ledige arbeidssøkere i Rogaland holder seg stabilt på et meget lavt nivå i juni, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Ved utgangen av juni er det registrert 4 078 helt ledige arbeidssøkere og 1000 arbeidssøkere på tiltak i Rogaland. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, utgjør i juni 5 078 personer.

Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er på henholdsvis 1,6 prosent og 0,4 prosent, og ligger på samme nivå som gjennomsnittet for landet.

– Vi har hatt en markant nedgang i arbeidsledigheten fra januar til mai, men i juni ser vi at ledigheten flater ut og stabiliserer seg på et meget lavt nivå. Det er flest helt ledige innen industriarbeid, serviceyrker og reiseliv og transport sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Sandnes og Stavanger kommune har høyest andel helt ledige med henholdsvis 2,0 og 1,8 prosent.

Lavest andel helt ledige har Sauda og Lund kommune med 0,7 prosent. Blant de mest befolkningsrike kommunene i fylket har Karmøy lavest andel helt ledige med 1,3 prosent.

Fortsatt mange utlyste stillinger

Trenden med et høyt antall utlyste stillinger fortsetter i juni. Totalt ble det registrert 3 528 stillinger, som er på samme nivå som juni i fjor.

– Det er et høyt antall utlyste stillinger innen de fleste yrkesgruppene, sier Haftorsen.

Flest utlyste stillinger var det innen helse, pleie og omsorg, ingeniør og ikt-fag, og reiseliv og transport.

– Kombinasjonen av meget lav arbeidsledighet og et høyt antall ledige stillinger gir muligheter for de som står utenfor arbeidsmarkedet, sier Haftorsen.

Flere nyheter: