Menu
ARKIVBILDE: DANIEL DENIAZI

Stabil ledighet i november

Både Haugesund og Karmøy har opplevd en liten nedgang i arbeidsledigheten for november. Ellers beskriver NAV ledigheten som stabil i Rogaland den siste måneden.

Av Egil M Solberg | 30.11.2018 11:11:43

Ledighet: Justert for sesongvariasjoner var det stabil arbeidsledighet i Rogaland i november sammenlignet med i oktober.

Den registrerte bruttoarbeidsledigheten var på 3,1 prosent ved utgangen av måneden. Det var den også ved utgangen av oktober.

– Det er også i november flest ledige stillinger for ingeniør og ikt – fag, seier Merethe Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Ved utgangen av november var 6 108 personer helt uten arbeid i Rogaland.

Det var 1 711 arbeidssøkere som var deltakere i et arbeidsrettet tiltak. Summen av helt arbeidsledige og personer i arbeidsrettet tiltak gir en brutto arbeidsledighet på 7 819 personer, tilsvarende 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

I Haugesund er ledigheten nå på 2,8 prosent og i Karmøy er tallet 2,3 prosent. Vindafjord har 1,9 mens Tysvær har 1,7 prosent ledighet.

Tall fra NAV

Flere nyheter: