Menu
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at arbeidsstyrken omtrent var uendret i perioden fra mars til juni. Foto: Audun Braastad / NTB

SSB: Veksten i arbeidsstyrken har flatet ut

Arbeidsledigheten i Norge var i juni 3,2 prosent. Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra mars til juni, ifølge SSB.

Av NTB | 25.08.2022 08:50:44

Arbeidsliv: Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser at arbeidsstyrken omtrent var uendret i denne perioden.

Ifølge undersøkelsen har arbeidsstyrken og andelen sysselsatte stabilisert seg de siste månedene, etter høy vekst i sysselsettingen de siste månedene.

I juni var det 95.000 arbeidsledige mellom 15 og 74 år i Norge, mens antall sysselsatte personer var 2.855.000. Fra mars til juni var det 3.000 færre sysselsatte og tilsvarende flere arbeidsledige.

– Vi ser at arbeidsstyrkeprosenten har vært nokså stabil i 2022 etter en økning gjennom 2021, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn.

Hun sier at overnattings- og serveringsvirksomhet og varehandel sto for det meste av veksten i antall jobber fra mai til juni.

(©NTB)

Flere nyheter: