Menu
Oljenæringen betyr mye for norsk sysselsetting. Gassfeltet Aasta Hansteen planlegges utbygd med en SPAR-plattform, som den første på norsk sokkel. Plattformen blir i disse dager ferdigstilt i Digernessundet ved Stord. Her fra dåpen 8. mars. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

SSB: Stadig flere ledige stillinger

Tallet på ledige stillinger her i landet økte med 10.200 til 68.400 fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Oljenæringen har den største økningen.

Av NTB | 16.05.2018 09:05:15

Økonomi og næringsliv: Det er seks år siden sist det var så mange ledige jobber i Norge, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var 1.400 ledige stillinger innenfor SSB-kategorien «bergverksdrift og utvinning», som er dominert av olje- og gassvirksomhet, i første kvartal. Det er en økning på 1.100 det siste året.

I tillegg til at olje- og gassnæringen er viktig i seg selv, påvirker den også andre næringer. Deler av industrinæringen er petroleumsrettet, og dermed påvirket av utviklingen i olje- og gassnæringen. Her var tallet på ledige stillinger på 3.400, en økning på 700 fra samme kvartal i fjor.

(©NTB)