reklame for smiaa
Menu
Stengte butikker på Sirkus shopping i Trondheim på grunn av koronavirus. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

SSB: Bråstopp for norsk økonomi

Norges bruttonasjonalprodukt falt med 14 prosent i mars. Statistisk sentralbyrå (SSB) spår en nedgang økonomien som trolig vil vare i flere år.

Av NTB | 24.04.2020 08:17:39

Økonomi og næringsliv: «På kort tid har utsiktene for norsk økonomi endret seg fullstendig», skriver SSB i sin gjennomgang av sine siste prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

– Koronapandemien har medført at norsk økonomi nå er i en lavkonjunktur som sannsynligvis vil vare i flere år framover. En meget ekspansiv finanspolitikk, lavere renter, rekordsvak kronekurs og fallende reallønn bidrar til å dempe utslagene i arbeidsmarkedet, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

SSB skriver at BNP for Fastlands-Norge ved utgangen av mars er anslått å være rundt 14 prosent lavere enn ved inngangen til måneden. Sammenligner man BNP for mars med februar, var nedgangen på 6,4 prosent, justert for normale sesongvariasjoner.

– Aktiviteten i markedsrettet virksomhet og offentlig forvaltning har falt betraktelig. Stengte barnehager og innstilling eller reduksjon av driften for en rekke helsetjenester har redusert aktiviteten i offentlig forvaltning, skriver SSB.

Det vises også til at nedgangen er sterk innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet og kultur og underholdning.

Flere nyheter: