powergym
Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Spilte bort selskapets penger

Mannen mistet fullstendig kontrollen over firmaets økonomi etter at han ble hektet på gambling. Nå er han dømt for å spille bort alle pengene som skulle vært avsatt til skattetrekk og moms.

Av Egil M Solberg | 20.03.2018 19:07:35

Mannen er av utenlandsk opprinnelse og selvstendig næringsdrivende.

Siktedes problem var at han spilte for betydelige beløp, og brukte midler som var krevd inn som moms eller skulle ha vært brukt til forskuddstrekk av skatt til å betale spillegjeld.

Han mistet helt kontrollen over økonomien, og unnlot både å føre regnskap, å foreta skattetrekk og separere midlene, å sende inn oppgaver over mva-pliktig virksomhet, og å oppgi inntekter til ligningsetaten, heter det i dommen.

Han har nå en gjeld i størrelsesorden kr 800 000, som i sin helhet er gjeld til skatte- og avgiftsmyndigheten i Norge.

Straffen ble 120 dager i fengsel. Av straffen gjøres 75 dager ubetinget – det vil si at han må sone bak murene i disse dagene.

Fullbyrdelse av de resterende 45 dager utsettes med en prøvetid som fastsettes til to år.