Menu
Politimester Kjerstin Askholt i Agder sier ulike rutiner førte til at det ikke ble delt informasjon som kunne hatt betydning i Baneheia-saken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Spesialenheten henlegger sak mot Agder-politiet

Spesialenheten for politisaker slår fast at verken politiet i Agder eller tidligere kriminalsjef Arne Pedersen har gjort noe straffbart i forbindelse med gjenopptakelsen av Baneheia-saken.

Av NTB | 27.10.2022 11:40:59

Kriminalitet og rettsvesen: Bakgrunnen for etterforskningen er at Baneheia-dømte Jan Helge Andersen i 2009 ble anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd i 2000, før Baneheia-saken. Da Viggo Kristiansens søknad om gjenopptakelse ble behandlet mellom 2017 og 2021, opplyste ikke politiet i Agder om anmeldelsen mot Andersen til Oslo politidistrikt.

Agder politidistrikt kritiseres for dårlige rutiner, men Spesialenheten henlegger saken. For den tidligere etterforskningslederen i Baneheia-saken, daværende kriminalsjef Arne Pedersen, henlegges saken som intet straffbart forhold anses bevist.

– Etterforskningsmaterialet ga ikke Spesialenheten grunnlag for å konkludere med at det var begått straffbare tjenestefeil, skriver de i en pressemelding.

– Sentralt i etterforskningen er Agder politidistrikts påtegning til statsadvokaten i mars 2019 som på minst to steder gir en feilaktig fremstilling om at det ikke foreligger opplysninger om at Andersen kan ha forgrepet seg seksuelt tidligere, skriver Spesialenheten videre.

– Så sant det er klagerett, noe jeg tror det er, så vil vi klage på det, sier Sjødin.

Jan Helge Andersen nektet for at han hadde begått noen voldtekt og saken ble henlagt av Agder politidistrikt fordi politiet mente han var under den kriminelle lavalderen da overgrepet ble begått.

Kvinnen fikk likevel voldsoffererstatning på 200.000 kroner etter en vurdering av at det var sannsynliggjort at hun hadde vært utsatt for et overgrep.

Politiadvokaten har forklart at det ikke ble gjort noen koblinger mellom overgrepssaken og Baneheia-saken, skriver Fædrelandsvennen.

Arne Pederen har opplyst at han ikke fikk kunnskap om anmeldelsen før Oslo-politiet begynte sin etterforskning i forbindelse med gjenopptakelsessaken til Viggo Kristiansen.

– Det er etter Spesialenhetens syn ikke grunnlag for påstand om at Arne Pedersen bevisst eller ved grov uaktsomhet unnlot å bringe opplysningene om 2009-saken videre, skriver Spesialenheten i sin konklusjon torsdag.

– Etterforskningen ga holdepunkter for å konstatere at rutinene ikke var hensiktsmessige, men at det ikke var andre omstendigheter som tilsa at politidistriktet eller andre tjenestepersoner hadde begått straffbare tjenestefeil, konkluderes det.

Forholdet henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

– Det har vært rutiner i de ulike straffesakssystemene som har forsøkt å ivareta våre lovbestemte plikter til taushet og personvern. Så har rutinene blitt slik at man ikke har fått den form for deling som man burde ha, sier Askholt.

– Vi har sett fram til å få en avgjørelse i saken. Vi tar Spesialenhetens avgjørelse om at det ikke er grunnlag for straffansvar, verken for enkeltpersoner eller Agder politidistrikt, til etterretning, sier hun i en pressemelding.

Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, sier til NRK at han vil vurdere å klage på avgjørelsen.

Oslo politidistrikt uttalte seg i mediene i vår om at tidligere kriminalsjef i Agder og etterforskningsleder av Baneheia-saken, Arne Pedersen, kunne ha hatt tilgang til den anmeldte saken. Bakgrunnen var at politiadvokaten som henla overgrepssaken mot Andersen i 2009, på den tiden var samboer med Pedersen. I dag er de to gift.

Etterforskningen har også sett på Agder politidistrikts rutiner og om disse bidro til at opplysningen ikke ble brakt videre.

Politimester Kjerstin Askholt i Agder sier de tar avgjørelsen til etterretning, skriver Fædrelandsvennen.

Flere nyheter: