Menu
Spekter sier opp arbeidsavtalen til sykepleierne ved landets helseforetak fordi de mener dagens avtale ikke gir god nok samsvar mellom ressursbehov og bemanning. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

Spekter sier opp sykepleiernes arbeidstidsavtale

Spekter har sagt opp avtalen om sykepleiernes arbeidstid på grunn av utfordringer med å planlegge arbeidstid. Beklagelig, sier Norsk Sykepleierforbund.

Av NTB | 13.01.2020 15:40:19

Medisin og helse: Dagens arbeidsavtale sies opp med virkning fra 13. april, varsler Spekter i en pressemelding mandag.

– Arbeidstidsavtalen med Norsk Sykepleierforbund (NSF) har ikke løst helseforetakenes utfordringer med å planlegge sykepleiernes arbeidstid i samsvar med de driftsmessige behovene. Derfor er avtalen sagt opp, og vi inviterer NSF til dialog for å finne nye løsninger, skriver Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i en uttalelse.

Spekter og Norsk Sykepleierforbund ble enige om dagens avtale i 2018. Den skulle bidra til mer heltid, bedre forutsigbarhet for driften og for de ansatte, samt økt tilgang på sykepleierkompetanse til pasientene. Slik har det ikke gått, ifølge Spekter.

– Helseforetakene melder at det fortsatt er like utfordrende å kunne planlegge arbeidstid for sykepleiergruppen. Først og fremst er det krevende å få til samsvar mellom ressursbehov og bemanning til enhver tid slik at kravene til kvalitet og pasientsikkerhet kan ivaretas gjennom hele døgnet og hele uken, sier Skrattegård.

Skrattegård sier de største utfordringene er knyttet til bemanning i helgene.

Hun mener dagens avtale som bygger på medbestemmelse og frivillighet, i praksis ikke har blitt prøvd ut.

– Våre tillitsvalgte mange steder har varslet om at arbeidsgiver ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om avtalen, og at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon og opplæring om avtalen. Vi forstår ikke begrunnelsen for å hoppe av en avtale før man har prøvd å sette den ut i livet, sier Sverresdatter Larsen til NTB.

– Vi kommer fra et landsmøte i november som var veldig tydelig på at sykepleiere fortsatt ikke skal jobbe mer enn hver tredje helg. Når man vet at det er mangel på sykepleiere, også i ukedagene, så sier det seg selv at man må jobbe med frivillighet og ikke basere en ny avtale på flere tvungne ulempevakter, sier hun.

– Sykepleiere trenger en forutsigbar arbeidstid og en arbeidstid som er både egnet til å rekruttere og beholde sykepleiere. Dagens sykepleiere har familie og andre ting i livet, det er ikke lenger et kall, påpeker forbundslederen.

– Andelen er økende. Dette handler om arbeidstid, men også om muligheten til å utøve faget sitt og å ha et godt arbeidsmiljø, og da er vi tilbake til frivillighet og medbestemmelse, sier Sverresdatter Larsen.

Hun peker på at Riksrevisjonen nylig la fram en rapport om de store bemanningsutfordringene som sykehusene står overfor.

– Sett i lys av dette så fremstår det uforståelig at Spekter ikke ønsker å ta i bruk de verktøy som denne avtalen gir, skriver Sverresdatter Larsen.

Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen sier det er svært beklagelig at Spekter har sagt opp arbeidstidsavtalen.

Sverresdatter Larsen sier hun frykter oppsigelsen vil føre til enda større bemanningsutfordringer fremover.

Hun peker på at NSFs årlige medlemsundersøkelse nylig viste at 12.000 av landets sykepleiere oppgir at de ønsker seg en jobb utenfor helsesektoren.

(©NTB)

Flere nyheter: