Menu
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap). Foto: Lise Åserud / NTB

Spar penger ved å lage mat på natten

Dersom du dusjer, vasker opp, støvsuger eller lager mat på natten istedenfor på dagen, kan du fremover få en lavere strømpris. Har du et høyere strømforbruk på samme tid hver dag, blir du straffet.

Av Egil M Solberg | 08.06.2022 14:18:32

Strømpriser: Regjeringen har bestemt at alle strømkunder i Norge får en ny nettleiemodell fra 1. juli 2022.

Den nye modellen straffer deg som har perioder av dagen med høyere strømforbruk.

De som belaster strømnettet mest i perioder skal straffes ved å betale mer i nettleie enn de som bruker strømmen mer fordelt over et døgn.

For å gjøre dette enda mer komplisert, vil nettleien nå deles opp i et kapasitetsledd, et energiledd og offentlige avgifter.

Flytt strømforbruket til natten

For beregning av det såkalte kapasitetsleddet er det laget en trappetrinnmodell. Det er her du kan bli straffet.

Det er gjennomsnittet av de tre timene du brukte mest strøm samtidig i løpet av måneden som avgjør hvilket «pristrinn» du havner på.

Merk at det er toppene på tre ulike dager og at det er gjennomsnittet i en hel klokketime som blir lagt til grunn.

Dersom du jevner ut strømforbruket ditt gjennom døgnet og unngår forbrukstopper, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt, og når du bruker strømmen.

Det vil også være gunstig å vente til natten eller helgen med å lade elbilen.

Spar penger ved å dusje i helgene

Det vil også være penger å spare dersom familien kan vente til helgene med å dusje, vaske opp, støvsuge eller lage mat.

Fra 1. juli 2022 betaler du nemlig mindre for forbruk i helgene og mellom klokken 22.00-06.00 på ukedagene.

Det betyr at du kan redusere nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til helger og sent på kvelden eller natten de andre dagene.

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie er offentlige avgifter. Både forbruksavgift (elavgift), Enova-avgift og moms til staten blir tatt inn via nettleien.

Flere nyheter: