Menu
Det var et valg mellom vanskelige alternativer da Nato skulle finne sluttdato for Afghanistan, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Torstein Bøe / NTB

Bare vanskelige alternativer i Afghanistan

Utenriksministeren og forsvarsministeren sier det viktigste med Natos sluttdato i Afghanistan er at alliansen står samlet ved den. – Det blir krevende, sier de.

Av NTB | 14.04.2021 20:04:27

Politikk: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte pressen etter et drøyt to timer langt Nato-møte der alliansen stilte seg bak USAs ønske om å sette en sluttstrek innen 11. september.

– Det følger planen vi hele tiden har hatt: Inn sammen, justere sammen og gå ut sammen. Vi er veldig fornøyd med den fulle enigheten som ble uttrykt i møtet. Det er en krevende situasjon i Afghanistan, og vi står ikke i valget mellom bare gode alternativer, men mellom mer eller mindre vanskelige alternativer, sier Søreide.

– Den avtalen som ligger mellom USA og Taliban har noen forpliktelser overfor Taliban, så det er godt grunnlag for å diskutere planmessig fremdrift framover, sier Bakke-Jenssen til NTB.

– Doha-forhandlingene er allerede veldig vanskelige, og de står litt stille nå. Det er derfor vi er tydelige på at land i regionen må ta et større ansvar for utviklingen i Afghanistan, sier Søreide til NTB.

– Men situasjonen i Afghanistan er krevende og vanskelig, og jeg tror alle som deltok i møtet i dag har en klar erkjennelse av at dette ikke kommer til å bli enkelt. Vi må ta høyde for at volds- og trusselnivået kan øke, sier Søreide.

Han bekrefter at det ikke ble diskutert alternativer til USAs plan for uttrekning.

– Det har vært informasjon fra USA, men det er også stor enighet om at dette er det første artikkel 5-oppdraget Nato har hatt, at vi gikk inn sammen og skal gå ut sammen. Det var stor forståelse for at Afghanistan står foran neste steg, og at det er mulig å se etter politiske løsninger nå, sier Bakke-Jensen.

– Det er det i alle tilfeller for tidlig å si noe om nå, men det vi skal ha med oss er at Afghanistan for 20 år siden og i dag er to helt forskjellige land. Vi har gjort betydelige fremskritt med å bygge statsinstitusjoner og kapasiteter som kan trygge hverdagen for innbyggerne, sier forsvarsministeren.

– Det er for tidlig å si hvilke militære roller som vil være der. Men vi vil ha et stort humanitært bidrag og en tilstedeværelse med mange av de sivile kapasitetene vi har. Alle Nato-landene var enige om at det ikke handler om å snu ryggen til Afghanistan, sier han.

Under pressemøtet minnet forsvarsministeren om at ti norske soldater har falt i Afghanistan. På det meste hadde Norge over 600 soldater i landet samtidig. Nå er det rundt 95 personer igjen.

Utenriksminister Søreide mener sluttdatoen som nå er satt beskytter norske styrker best.

– I stedet for at vi får et brått uttrekk 1. mai, som vi har advart mot, får vi nå et uttrekk som går over tid og som blir både ansvarlig og godt koordinert. Det er den løsningen som kan ivareta tryggheten for våre styrker best, sier Søreide.

Både Taliban og representanter fra afghanske myndigheter som forhandler om fred med Taliban i Doha er kritiske til sluttdatoen.

På spørsmål om det var en reell diskusjon i Nato-møtet, eller om det var USA som informerte og alliansen som sa seg enig, sier forsvarsminister Bakke-Jensen at det var mer det sistnevnte.

Forsvarsministeren sier det er for tidlig å si noe om hvorvidt Norge vil ha et militært nærvær i Afghanistan etter uttrekkingen.

(©NTB)

Flere nyheter: