Menu
LOs leder Hans-Christian Gabrielsen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Solid ja-flertall i uravstemningen

Nesten åtte av ti sa ja i uravstemningen på LO-NHO-oppgjøret. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er glad for et positivt svar fra medlemmene.

Av Egil M Solberg | 27.04.2018 16:46:19

Arbeidsliv: – Dette er et solid ja. Jeg er glad for den gode tilbakemeldingen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.no.

76,6 prosent svarte ja til meklingsresultatet. 21 prosent stemte nei.

Deltakelsen i uravstemningen ble på 53,7 prosent. Dette er litt lavere enn ved forrige uravstemning, men noe av forklaringen kan være enkelte tekniske problemer der avstemningen ble gjennomført elektronisk, skriver avisa.

– Like fullt er resultatet et klart ja, fastslår Gabrielsen.

LO og NHO ble enige om følgende løsning

Lønn

Alle får ei lønnsøkning på minimum 1 krone per time, det vil si 1950 kroner i året. Lavtlønte grupper får ytterligere 2,50 kroner timen, det vil si totalt 3,50 kroner per time.

Det betyr at lavlønte får 6825 kroner i årlig lønnstillegg.

Lavtlønnstilleggene går til grupper på overenskomster som ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn.

Alle tilleggene gjelder fra 1. april.

• Alle får ei krone per time

• Disse gruppene får lavlønnstillegg

AFP-løsningen

LO og NHO ble enige om å tette to hull i dagens AFP-ordning. Det betyr at mange av dem som blir syke rett før 62 år, vil få AFP (avtalefestet pensjon). Og enkelte som blir sagt opp rett før 62 år vil også få AFP.

Disse AFP-hullene har blitt mye kritisert fra LO-hold, og i årets løsningsoppgjør blir de et stykke på vei tettet.

Videre skal LO, NHO og staten sammen finne en ny AFP-ordning, som skal være klar før lønnsoppgjøret i 2019.

• To viktige endringer gjør at flere får AFP

Partene ønsker at den nye AFP-ordningen skal gi mange flere AFP. I dag er det slik at man må jobbe i en bedrift med AFP sju av siste ni år før man fyller 62 år. Dette kravet skal enten fjernes helt eller lempes betydelig. Forhandlinger mellom LO og NHO vil avgjøre de nye reglene.

AFP skal ikke bli dyrere i framtida enn den er i dag. Siden mange flere skal få AFP, vil summen til den gjennomsnittlige mottakeren synke merkbart. De med mange år i en AFP-bedrift vil få like mye som i dag, mens de med få år vil få en veldig mye mindre.

Det vil derfor i framtida lønne seg enda mer å ta arbeid i en bedrift med AFP.

Slitertillegg

LO og NHO ble enige om et slitertillegg for ansatte som må gå av når de er 62, 63 eller 64 år.

Slitertillegget bygger på den gamle ordningen med sluttvederlag.

Ordningen med sluttvederlag var for eldre ansatte som måtte slutte å jobbe da de var mellom 55 og 62 år. Denne ordningen blir nå lagt ned, og pengene overført til den nye ordningen med slitertillegg.

• Så stort blir slitertillegget i privat sektor. Sjekk hvem som får det

Tjenestepensjon

LO kom ingen vei med kravet om bedre opptjening av tjenestepensjon. Arbeiderpartiet og SV har derimot fremmet disse kravene i Stortinget, og tar det videre på politisk nivå.

• Lavtlønte, ungdom og deltidsansatte må få pensjon fra første krone, mener Ap og SV

Reise, kost og losji

Fellesforbundet fikk innfridd sitt viktige krav om å stoppe såkalte postkasseselskaper med utenlandsk arbeidskraft ved norske verft. Fellesforbundet mener arbeidsgiverne på denne måten har kunnet betale mindre til utenlandsk arbeidskraft og dermed drevet med sosial dumping.

Nå er det enighet mellom LO og NHO om at flere skal få dekning av reise, kost og losji, noe som gjør at tilreisende arbeidskraft blir noe dyrere.

Flere nyheter: