Menu

Solheimtunet i Skudeneshavn overleveres

Solheimtunet i Skudeneshavn er et unikt konsept. Det er nemlig seks boliger som kommunen har bygget, men som overtas av beboerne for å driftes som et borettslag.

Av Egil M Solberg | 11.11.2022 07:07:09

Eldreomsorg: Overlevering av omsorgsboliger er normalt ikke så spesielt. Men når Solheimtunet i Skudeneshavn offisielt overleveres tirsdag, er det unikt i Karmøy.

Det er nemlig seks boliger som kommunen har bygget, men som overtas av beboerne for å driftes som borettslag.

Den offisielle overleveringen av boligene i Postveien 53 i Skudeneshavn, skjer tirsdag 15. november klokka 15.30.

I tillegg til omsorgsboliger, inneholder bygget fellesrom og lokaler til personalbase samt parkeringsanlegg og boder.

Det 817 kvadratmeter store huset er bygget på ei 1,5 måls tomt og en vedtatt budsjettramme på 26,5 millioner kroner.

Ny modell

Den såkalte borettslagsmodellen er ny for denne typen boliger i Karmøy, men brukes andre steder i landet.

Den er i tråd med nasjonale strategier for å hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne til å bestemme hvor og hvordan de selv ønsker å bo og til å eie i stedet for å leie bolig.

Huset er realisert etter mangeårig innsats fra brukerne ved deres pårørende.

Prosjektet har vært løst som totalentreprise, men med stor grad av brukerinvolvering og medvirkning for øvrig, både av beboerne og deres pårørende, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ansatte og Husbanken.

Beboerne har fått mulighet for noen personlige valg – farge på vegger, gulvtyper, baderomsplater og kjøkken, samt i noen grad tilpasninger av elektriske installasjoner.

Flere nyheter: