Menu
Statsminister Erna Solberg på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Solberg: Styrt avvikling av oljenæringen er en dårlig idé

Å legge ned oljenæringen vil være en massiv overføring av inntekter fra Norge til andre land, sier statsminister Erna Solberg. (H).

Av NTB | 08.01.2020 09:39:55

Økonomi og næringsliv: – Parisavtalen er basert på at utslipp telles der utslippene faktisk skjer. Likevel tar noen til orde for en styrt avvikling av norsk petroleumsnæring, selv om norsk produksjon altså lett kan erstattes av andre. Et slikt grep vil innebære en massiv overføring av inntekter fra Norge til andre land, med i beste fall minimal klimaeffekt, sa Solberg i sin åpningstale.

– Jeg ser av meningsmålinger at de fleste har forstått at dette er en ganske dårlig idé, fortsatte hun foran en forsamling på om lag 1.300 mennesker, deriblant eliten i politikk og næringsliv.

Statsministeren åpnet imidlertid konferansen med en støtteerklæring til norsk oljeutvinning og trakk fram både åpningen av det nye, store Johan Sverdrup-feltet og Equinors planer om elektrifisering av sokkelen.

– Slike investeringer forutsetter stabile rammebetingelser, understreket hun.

Solberg skjøt også ned SVs idé om å ta initiativ til en avtale mellom produsentland om en styrt avvikling. Hun påpekte at dette vil åpne for nye kamper og forhandlinger, og viste til at det var krevende nok å bli enige om Parisavtalen.

– Verden har ikke tid til mer forhandlinger. Vi må nå handle, ikke fortsette å forhandle, sa Solberg.

Hun la til at Norges politikk må være å støtte Parisavtalen slik den er utformet.

– Alt annet ville være uansvarlig, fortsatte hun.

– Verden står foran en dyp klimakrise. Utslippskuttene som er lovet i Parisavtalen, er langt fra nok til å redde oss fra denne. Derfor trengs nye initiativ og ny handling for å få ned utslippene, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

– Norge kan gå foran og la olje bli liggende i bakken, fastholder han.

Equinor har anslått at produksjonen vil halveres innen 2050.

Men den oljealderen kan forlenges, ifølge Solberg. Hun trakk spesielt fram muligheten for å produsere hydrogen av naturgass, på en slik måte at CO2-en skilles ut og pumpes ned igjen under havbunnen ved hjelp av fangst og lagring av CO2, såkalt CCS.

Solberg hadde følgende svar til dem som etterlyser det grønne skiftet:

– Men kjære venner: Det grønne skiftet skjer nå. For å si som britene pleier å si det: Wake up and smell the coffee.

Tema for årets NHO-konferanse er hvordan Norge skal bygge opp nye, bærekraftige næringer som gir arbeidsplasser og inntekter til velferdsstaten og samtidig løser klimautfordringen.

SV står for sin del fast på at verden må gjøre mer enn det Parisavtalen legger opp til.

Statsministeren vedgikk at oljeproduksjonen vil gå ned i Norge, både fordi det er mindre olje å finne og hente opp, og fordi etterspørselen etter råvaren vil bli mindre på grunn av nettopp Parisavtalen.

(©NTB)

Flere nyheter: