Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Søker etter nye lokaler

Sør-Vest politidistrikt søker nå etter nye lokaler i Sauda.

Av Egil M Solberg | 10.05.2022 11:27:47

Politistasjon: Sør-Vest politidistrikt ønsker å leie fleksible kontorlokaler med nøktern, moderne standard og god tilknytning til offentlig kommunikasjon.

Det vil bli stilt krav til god arealutnyttelse med fleksibilitet, energieffektivitet, universell utforming samt politiets arbeidsplasskonsept. Estimert behov antas å være fra ca. 850 kvm BRA. Beliggenhet bør være sentralt i Sauda med enkel adkomst til fylkesvei/riksvei. Ønsket innflytting i løpet av Q3 2023.

Det søkes lokaler som har god tilgjengelighet for publikumstjenester og som er godt tilrettelagt for politiets operative virksomhet. Det må være parkeringsmuligheter for politiets kjøretøyer. Det vil bli stilt krav til innvendig parkering for deler av politiets kjøretøy, og god adkomst til omkringliggende veinett.

Innleieprosess for statlig sivil sektor følger statens instruks for leie av lokaler. Markedsundersøkelsen vil være retningsgivende for valg av videre strategi. For det tilfelle at man beslutter å gjennomføre en anskaffelse, vil utvalgte interessenter bli invitert med videre i prosessen.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 31.05.2022 ved å sende inn prospekt for planlagte og prosjekterte lokaler, i nye eller eksisterende bygg hvor det redegjøres for overnevnte føringer.

I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris pr. kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år med opsjon på 2 ganger inntil 5 år. Det gjøres oppmerksom på at politiet ikke er MVA-pliktige.

Endelig romprogram og funksjonskrav vil ikke være klart før en eventuell konkurranse.

Dette opplyser politiet på sine nettsider.

Flere nyheter: