powergym
Menu
Olav Akselsen
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Søk om tilskudd til sjøvettaktiviteter

Det er nå mulig for frivillige lag og foreninger å søke om midler til sjøvettaktiviteter for 2017 rettet mot barn og unge. Søknadsfristen er 1.november.

Av Egil M Solberg | 10.10.2016 12:41:38

Målet med ordningen er å få redusert antall fritidsbåtulykker.

Aktivitetene kan for eksempel være basert på undervisning i skolen eller arrangement og informasjonsarbeid i fritiden.

– Vi ser at tilskuddsordningen for frivillige foreninger de første 3 årene har initiert flere gode sjøvettaktiviteter rettet mot målgruppen barn og unge. Det er og stor variasjon i geografi og størrelsen på arrangementene – alt fra 10 deltakere til flere hundre, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.