Menu
Foto: Carina Johansen / NTB

Smittsomt virus for fisk på indre Haugalandet

Mattilsynet har i dag fastsatt kontrollområde for bekjempelse av den smittsomme virussykdommen ILA hos laks i Vindafjord, Tysvær og Suldal.

Av Egil M Solberg | 18.01.2022 14:36:40

Fiskeri: Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker, opplyser Mattilsynet.

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Flere nyheter: