reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Det er påvist smittsom skrantesyke hos en villreinbukk på Hardangervidda. Her et bilde av reinsdyr på vidda. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Smittsom skrantesyke bekreftet hos villrein på Hardangervidda

Saken oppdateres.

Av NTB | 11.09.2020 09:37:53

Natur og miljø: Mattilsynet ble varslet av Veterinærinstituttet om påvisningen torsdag kveld.

– Dette er alvorlig for den norske villreinbestanden, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet i en pressemelding.

Det er ikke kjent hvordan reinsdyret har blitt smittet, og om smitten har spredt seg fra Nordfjella eller om dyret har blitt smittet på annet vis.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier at hun har tillit til at Mattilsynet, Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet følger opp funnet på en god måte, men at funnet er alvorlig.

– Mattilsynet varslet meg om dette funnet sent torsdag kveld. Jeg blir holdt løpende orientert om situasjonen av Mattilsynet og Veterinærinstituttet, sier Bollestad.

– Vi forstår at mange jegere og andre nå blir bekymret. Årets jakt er godt i gang, og i denne situasjonen er det ekstra viktig at jegerne fortsetter den utrolig viktige jobben de gjør med å sende inn prøver, slik at vi får mer kunnskap om situasjonen på Hardangervidda, sier Godal.

Skrantesyke ble påvist for første gang i Norge i 2016. Siden den gang har norske myndigheter hatt som mål å bli kvitt den alvorlige dyresykdommen.

– Når vi nå har oppdaget et tilfelle utenfor Nordfjella, er situasjonen en annen, og vi må vurdere hvilke tiltak som skal gjøres fremover, sier Godal i Mattilsynet.

Siden 2016 har det blitt analysert over 100.000 prøver av hjortedyr, uten funn av denne varianten utenfor Nordfjella. Fra Hardangervidda har det blitt analysert over 3.500 prøver, 518 av dem hittil i år.

Mattilsynet opplyser at de har vært i kontakt med jegeren som har skutt reinsdyrbukken, og at medarbeidere fra tilsynet og fra Statens Naturoppsyn er på vei ut til slakteplassen, som ligger sør på Hardangervidda i Vinje kommune, for å hente rester av dyret. Det er viktig å fjerne alle restene av dyret som kan inneholde smitte.

Mattilsynet vil komme tilbake med mer informasjon til jegere på Hardangervidda, men sier det er viktig at de noterer posisjonen på fellingssteder, slik at Mattilsynet kan spore slakterester, dersom det viser seg at dyret er smittet.

I Nordfjella ble hele villreinstammen avlivet for at den smittsomme sykdommen ikke skulle spre seg.

Flere nyheter: