Menu
Statsminister Erna Solberg (H) gjør rede for håndteringen av koronapandemien i Stortinget mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Smittevernnivået på ungdomsskoler og videregående senkes til gult

Tiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

Av NTB | 18.01.2021 14:23:06

Utdanning: Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler, sa Solberg da hun orienterte Stortinget mandag.

Regjeringen vil lette noe på flere av tiltakene som ble innført etter nyttår.

– Målet er særlig å gjøre hverdagen for barn og unge litt mer normal, sa Solberg.

Den lokale beslutningen er det smittevernmyndighetene i kommunen som tar.

– Gult nivå er det tiltaksnivået skolene er best kjent med, men jeg har forståelse for at det kan være krevende å bytte fra rødt til gult nivå. Noen skoler trenger litt tid til å planlegge dette, og kommuner har behov for å vurdere nivået som er riktig opp mot den lokale smittesituasjonen. Jeg håper likevel at det kan være en lettelse for skolene å kunne gå tilbake til en hverdag med færre begrensninger, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Overfor NTB nevner kunnskapsministeren Oslo og enkelte av de større byene i Viken, der det er høyt smittetrykk, som kommuner som bør holde på rødt nivå.

– Det er der det vil være mest aktuelt, men dette er en vurdering som må gjøres i kommunene i samråd med helsemyndighetene, sier Melby.

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er det samme, og det er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter.

På gult nivå kan hele skoleklasser ha undervisning sammen. De kan også ha fag der elevene blandes, men dette bør begrenses så langt det er mulig.

– Nei, det vil jeg ikke si. Det var nok et utslag av at vi opplevde situasjonen som veldig uoversiktlig etter jula, og fryktet at det var store mørketall med mange vi ikke hadde oversikt over, sier Melby, og fortsetter:

– Det som er forskjellen nå, er at vi ser et mye tydeligere mønster med at det er noen kommuner med høy smitte og noen med lav smitte, og da er det større rom for at det skal være en nasjonal differensiering, sier hun.

Kommunene kan opprettholde rødt nivå denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå for å vurdere om de fortsatt skal ligge på rødt nivå.

Kommunene har imidlertid ikke mulighet til å sette tiltaksnivået lavere enn det nasjonale tiltaksnivået tilsier. Det vil si at kommuner ikke kan senke nivået til grønt.

Melby vil ikke gå med på at det var en overreaksjon å sette smittevernnivået til rødt for ungdomsskolene og de videregående skolene i utgangspunktet.

Flere nyheter: