Menu
Foto: Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC via AP/NTB

Smittesporing etter apekopper i Oslo – har funnet indirekte nærkontakter

Det er startet smittesporing etter at en person som besøkte Oslo i mai har fått påvist apekopper. Oslo kommune bekrefter at de har funnet indirekte nærkontakter

Av NTB | 21.05.2022 22:01:08

Politikk: – Vedkommende besøkte Oslo 6.–10. mai og hadde symptomer under oppholdet, men fikk først påvist smitten etter hjemkomst, skriver FHI.

Nå jobber Oslo kommune og Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvem som kan ha vært utsatt for smitte, for å kunne gi informasjon til dem det gjelder. De er også i kontakt med helsetjenesten i vedkommendes hjemland for å kartlegge ytterligere hvor personen har vært under sitt opphold i Oslo.

Fungerende smittevernoverlege Miert Skjoldborg Lindboe i Oslo sier til TV 2 at de vet hvor vedkommende har bodd, og at de har funnet et lite antall, indirekte nærkontakter.

– Det er ikke uventet at personer smittet med apekopper har vært i Norge, og helsetjenesten skal være forberedt på det, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Smitte forekommer oftest ved direkte kontaktsmitte, men indirekte kontaktsmitte og dråpesmitte kan forekomme.

Indirekte kontaktsmitte kan for eksempel være via sengetøy. For at dråpesmitte skal forekomme kreves det vanligvis tett nærkontakt over lengre tid. Ifølge FHI er det da snakk om timer.

– Vi bistår nå Oslo kommune med å informere dem som den reisende hadde nær kontakt med under oppholdet, sier Aavitsland.

Han sier det er for tidlig å vurdere risikoen for at noen av dem er smittet.

– Smittefaren til den allmenne befolkningen regnes som svært lav, sier Aavitsland.

Eventuelle nærkontakter av den smittede vil bli kontaktet og bedt om å være observante på symptomer. De vanligste symptomene er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse.

Folkehelseinstituttet opplyser at det er laget rutiner og anbefalinger for hvordan helsetjenesten skal håndtere personer som kan være smittet.

Flere nyheter: