reklame for Sheiken Bowling
Menu
Daglig leder Sverre Meling jr. i Maritimt Forum. FOTO: Privat

Smittebølger kan skylle bort 20 000 maritime arbeidsplasser

Motkonjunkturtiltakene som er vedtatt til nå, vil ikke å hindre tap av mange arbeidsplasser, også i et beste-scenario for smittespredningen.

Av Egil M Solberg | 19.08.2020 16:08:18

Koronapandemi: Næringen etterlyser flere treffsikre motkonjunkturtiltak i statsbudsjettet for 2021.

Ved gjentatte smittebølger står norsk maritim i fare for å miste nesten 20 000 arbeidsplasser frem til utgangen av 2022.

I et mindre alvorlig scenario, med en situasjon uten drastisk forverring eller
forbedring av koronapandemien, vil rundt 13 000 maritime arbeidsplasser forsvinne.

I begge scenariene er motkonjunkturtiltakene som regjeringen lanserte på forsommeren, regnet inn i framskrivingen.

Dette viser prognoser utarbeidet av Menon Economics i en rapport bestilt av Maritimt Forum, NITO, Tekna, Negotia og Lederne.

– Slik verden ser ut per i dag, med nye smittebølger i flere land, så øker sannsynligheten for rapportens verst-tenkelige scenario.

– Det viktigste myndighetene gjør nå er naturligvis å begrense spredning av viruset.

– Dernest er det viktig for oss å bygge forståelse for at flere og kraftfulle motkonjunkturtiltak vil ha en stor effekt for å motvirke det dramatiske fallet i sysselsettingen, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

Situasjonen er dramatisk for de store norske skipsverftene

Situasjonen ved de store norske skipsverftene er kritisk. Rapporten sier at vi kan vente en kraftig nedtur der i verste fall 5 400 ansatte mister jobben over de neste tre årene.

I beste fall vil fortsatt en tredjedel av de ansatte på skipsverftene miste jobben.

– Rapporten bekrefter at verken oljepakken eller verftspakken vil få den ønskede effekten for den mest utsatte delen av næringen, de store skipsverftene.

– Nybygg for offshorefartøy er borte i overskuelig fremtid, og bestillinger av cruisefartøy ser ikke ut til å komme med det første, sier Meling.

Torsdag 13. august kom den etterlengtede utvidelsen av permitteringsordningen.

– Dette er et viktig krisetiltak fra regjeringen og vil sikre mye av kompetansen i klyngen frem til markedene snur.

– Endringene i petroleumsskatteordningen vil kunne utløse større positive effekter hos rederiene, offshoreverftene og tjenesteleverandørene, men kun hos selskapene som er vridd mot olje- og gassmarkedet.

– Det er viktig å følge nøye med operatørselskapene slik at endringene gir aktivitet i hele verdikjeden.

– Foreløpig ser vi få tegn til at pakken sikrer aktivitet for fartøyene på norsk sokkel, sier Meling.

Nye kraftfulle krisetiltak må på plass til høsten

Maritimt Forum har siden mars argumentert for at tiden er inne for å fremskynde byggingen av statlige skip.

– En bestilling på fem nye mineryddere i Vanguard-klassen til Sjøforsvaret vil understøtte 20 000 årsverk og bidra til at vi kommer velberget gjennom denne krisen, sier Meling.

Næringen mener også at myndighetene må forlenge fjerningen av taket i nettolønnsordningen for norske offshorefartøyer, ikke bare for fjerde kvartal 2020, men for hele 2021.

– En fortsettelse inn i 2021 for fjerning av taket i nettolønnsordningen er særlig viktig for å beholde den norske erfaringsbaserte kompetansen og et av de viktigste tiltakene som myndighetene kan gjennomføre nå, sier Meling.

Fallet kommer på toppen av oljekrisen i 2014

Koronakrisen kommer på toppen av den store nedgangen etter oljekrisen i 2014, og fallet i arbeidsplasser vil, avhengig av den videre smitteutviklingen, være på mellom 30 000 og 43 000 arbeidsplasser ved utgangen av 2022.

– Vi har de aller beste forutsetningene for å lykkes med å utvikle ny maritim klimateknologi som hele verden trenger, utvinne mineraler fra havbunnen samt produsere ren mat og energi fra havet.

– Men først må vi komme oss velberget gjennom koronakrisen med livskraftige maritime bedrifter og ansatte, sier Meling.

Flere nyheter: