powergym
Menu

Slik blir overgangen til DAB

Lokalradioene på Haugalandet kan sende på FM i opp til fem år etter at de nasjonale aktørene slukker sine FM-sendinger i 2017, men lokalradioene på Haugalandet er allerede på DAB.

Av Egil M Solberg | 02.06.2015 11:02:11

FM-nettene på Haugalandet vil de neste årene ble gradvis avviklet. FM-nettene består av et større antall små sendere og disse vil bli demontert én etter én. Innen 2022 skal alle FM-senderne være borte. Men lyttingen på FM vil bli svært begrenset allerede fra 2017.

Når de toneangivende nasjonale kringkasterne slukker sine FM-sendinger vil det etterhvert være svært få som fortsatt lytter på FM. Undersøkelser viser at de som skaffer seg et DAB-apparat, slutter helt å lytte til FM.

Det ble allerede i 2011 klart at de nasjonale kringkasterne aktet å slå av sine FM-sendinger og satse på DAB. De hadde da allerede etablert seg på DAB og store byggeplaner var kjent. NRK er nå ferdig med sin DAB utbygging og akkurat nå jobbes det med et tilsvarende nett for de andre nasjonale aktørene.

Radio Haugaland har alene tatt de store investeringene som er nødvendig for å bygge et moderne DAB-anlegg på Haugalandet. Ingen andre lokalradioer har ønsket å bidra.

Hovedsender ble idriftsatt fra Bokn november 2013. I 2014 ble det satt opp en sender i Haugesund sentrum. I løpet av 2015 kommer det en sender på Steinsfjell i Haugesund. Etterhvert vil det også komme sendere andre steder på Haugalandet. Statens Vegvesen opplyser at det kommer DAB-dekning for Radio Haugaland sitt lokalradionett i Karmøytunnelen allerede denne sommeren.

Haugesund kommune har også lagt ut generell informasjon på sine nettsider i dag.