Menu
Vedlikehold, rassikring og fornying må bli en hovedsak i 2022, mener NAF (Foto: NAF)

Skuffet over regjeringens veiplaner

Stortingsrepresentant Terje Halleland mener regjeringen svikter i prioriteringen av fylkesvegnettet og rassikring. Etterslepet i vedlikehold begynner å bli kritisk, mener han.

Av Egil M Solberg | 04.01.2022 21:47:06

Veivedlikehold: Regjeringen har lovet å redusere forfallet på fylkesveiene.

– Veiene skriker etter vedlikehold. Vedlikehold og opprustning av de veiene vi har må bli en hovedsak i 2022, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Stortingsrepresentant Terje Halleland er enig med NAF.

– Regjeringen sviktet veivedlikeholdet ved første anledning, tordner Halleland.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene alene står nå på mellom 70 og 100 milliarder kroner. I tillegg kommer et etterslep på rassikring av veinettet som det vil koste rundt 70 milliarder å utbedre.

– I Distrikts-Norge er folk krystallklare på at de ønsker at vedlikehold skal prioriteres høyere enn i dag og foran nye, store bompengefinansierte veiprosjekter, sier Ryste.

I fremleggelse av sitt eget budsjettforslag kuttet AP og SP mange millioner i vegmidler for å prioritere andre områder i andre sektorer.

– Dette er svært skuffende og helt i utakt med hva vi ble fortalt i valgkampen, sier Halleland.

Han viser til at FrP i sitt alternative budsjett prioritert mer penger til vegsektoren og økt bevilgningene til både fylkesvegnettet og til rassikring.

– Både jeg og FrP skal utfordre regjeringen på løfter som de har gitt i både program og valgkamp, sier Halleland.

Flere nyheter: