Menu
Mange barn og unge er på vei til et nytt skoleår. Kjør forsiktig! Foto: Heidi Tofterå Slettemoen/Frende Forsikring.

Skolestart: Skadetopp for unge i trafikken

Nå skal tusenvis av barn ut på skoleveien. August er måneden flest unge havner i trafikkulykker.

Av Egil M Solberg | 17.08.2022 08:08:02

Trafikk: Mange barn og unge er på vei til et nytt skoleår.

– Senk farten og vær ekstra oppmerksom i områder rundt skoler og barnehager nå. Vi har ingen barn å miste, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

August er den verste måneden

I fjor ble 1042 personer under 19 år skadet i trafikken her til lands. Det viser ulykkesstatistikken til Statens Vegvesen.

– Den måneden flest ble skadet var august. Det var 132 ulykker med barn involvert i skolestartmåneden i fjor, sier Ytre-Hauge.

Ser vi på august de siste fem årene har mer enn 500 barn fra 0 til 19 år blitt skadet i trafikken.

Her ble barna skadet i august i fjor

Viken – 26
Vestland – 22
Vestfold og Telemark – 16
Trøndelag – 16
Innlandet – 12
Agder – 11
Rogaland – 11
Møre og Romsdal – 6
Nordland – 6
Troms og Finnmark – 4
Oslo – 2

– Det er interessant at Oslo var det tryggeste fylket for barn på skoleveien ved skolestart i fjor. Men det virker ikke å være tilfeldig. Hvis vi ser på 2021 samlet sett kom kun fem prosent av skadene for de under 19 år fra hovedstadsfylket, sier fagsjefen.

– Selv om det generelt er mer trafikk i Oslo tror jeg også barna er mer vant til biler, sykler og andre farer i trafikken. Det bidrar til lavere skadetall. Samtidig er gjerne farten lavere i bysentrum, sier Ytre-Hauge.

Flest skader blant de over ti år

9 av 10 av de trafikkskadde i august i fjor var fra ti år og oppover.

– Jo eldre barna blir, jo oftere tar de seg til skolen alene. Her har alle foreldre et ansvar for å sikre at barna vet hvordan de skal ferdes trygt på skoleveien før de går alene, sier fagsjefen i Frende.

Han mener uansett at bilistene har et stort ansvar.

– Du kan ikke forvente at barn har full oversikt over trafikkbildet. De løper og leker. Du som sjåfør må være ekstra bevisst på det. Vær oppmerksom og ro ned. De fleste ulykker og uhell skjer mens du er stresset eller skynder deg, sier Ytre-Hauge.

En typisk ulykke Frende ser er sammenstøt mellom barn og bil langs skoleveien.

– Det er også grunnen til at politiet har hyppige fartskontroller i nærheten av skolene nå når skolen starter opp igjen, sier fagsjefen.

Færrest ulykker om vinteren

Måneden det var færrest ulykker med unge involvert i fjor var februar, etterfulgt av januar og mars.

– Det er kanskje overraskende at det er det mørke vintermånedene som har færrest ulykker, men det forteller også at mange ulykker skjer når de unge er ute og leker og det er varmere i været. Og forhåpentlig at de unge lærer tidlig at de må bruke refleks når mørket faller på, sier Roger Ytre-Hauge i Frende.

Flere nyheter: