Menu
Foto: Mark Baker / AP / NTB

Skoler, hjemmetjeneste og apotek berørt

Smitten avdekket på Karmøy det siste døgnet berører Stangeland ungdomsskole, Kopervik skole, hjemmetjenesten og et apotek.

Av Egil M Solberg | 14.03.2021 16:09:21

Koronapandemi: Test- og sporingsaktiviteten i helga har vært høy. Det førte til 14 nye positive lørdag.

En smittet person førte til at en klasse på 8. trinn på Stangeland ungdomsskole måtte i karantene fra lørdag.

Det samme måtte elevene i en 3.- og 4.-klasse på Kopervik skole etter at to derfra testet positivt.

Smittesporing i Karmøy førte også til at tre klasser ved Haugaland videregående skole i Haugesund måtte i karantene.

Smitte i hjemmetjenesten

En smittet i hjemmetjenesten førte til hurtigtesting av ca 20 ansatte. Heldigvis var ingen av disse testene positive. Brukere og nærkontakter av denne medarbeideren testes hjemme.

Fra tidligere er flere klasser på Åkrehamn vidaregåande skule i karantene.

Apotek nedstengt på Karmøy

Ett apotek er stengt etter sporing i Karmøy lørdag.

Husstandsmedlemmer i karantene

Når nærkontakter går i karantene og må teste seg, skal deres husstandsmedlemmer også være i karantene til nærkontaktene har fått testresultat.

Dersom første testresultat er negativt, kan de andre i husstanden gå ut av karantenen, mens nærkontakten må vente til etter negativt test fra 7. karantenedag.

Kommunens vurdering

Det er pågående utbrudd på ytre Haugalandet av mutert koronavirus.

Smittetalla har vært høye over en lengre periode i Haugesund, og den siste uka har det vært en forventet økning i nabokommunene, også i Karmøy.

Ukjent smittevei

I Karmøy har de aller fleste tilfellene kjent smittevei, de to siste dagene har to av 20 tilfeller ukjent smittevei.

De andre har forbindelse til andre kjente tilfeller eller klynger med kjent smitte.

Utbrudd blant elever på flere skoler

Flere skoleelever er smittet og klasser er satt i karantene, men i øyeblikket er det ingen kjente smitteveier innad på skoler i Karmøy.

Forventer høye smittetall

Kommunen forventer høye smittetall de neste dagene.

Mutert virus smitter lettere enn tidligere observert virus. Dette gjør potensialet for økt spredning større. Samlet er derfor situasjonen alvorlig, men akkurat nå oversikten god i Karmøy. Det opplyser kommunen søndag ettermiddag.

Utvidet karantene

Det praktiseres nå såkalt «forsterket TISK-strategi». Det innebærer utvidet karantene, altså for eksempel ventekarantene for husstandsmedlemmer.

Dette medfører også at mange blir satt i karantene når det oppdages smittetilfeller i skolen.

Det er iverksatt lokal forskrift for å begrense smittespredning, opprettholde kommunenes test- og sporingsberedskap og beskytte lokalsykehusets kapasitet.

Dette er et helt nødvendig tiltak, skriver kommunen.

Kan bli ytterligere tiltak

Det vurderes fortløpende om ytterligere tiltak og innstramminger er nødvendige, både lokalt, i samråd mellom kommunene og med sentrale myndigheter.

De viktigste rådene til befolkningen

1: Begrense sosiale kontakter: Antall kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosial sammenheng.

2: Hold meteren til andre i det offentlige rom.

* For deg som er i risikogruppen er det viktig å være særlig nøye med å følge generelle råd om avstand og unngå steder der mange samles, for eksempel kollektivtrafikk og kjøpesenter, eller å gå dit når det er færre personer og mer plass.

Flere nyheter: