Menu
FOTO: SKL

SKL hardt ut mot regjeringen

Kraftprodusenten SKL går hardt ut mot regjeringen etter fremleggelsen av en ny skattepakke for å møte strømkrisen. Kraftprodusenten vil ikke dele med felleskapet.

Av Egil M Solberg | 29.09.2022 21:47:35

Kraftskatt: Forslaget til skatteendringer for kraftprodusentene kommer som et resultat av de ekstreme strømprisene.

Regjeringen vil at fellesskapet skal ha godene av naturresursene og øker grunnrenteskatten med 8 prosent. I tillegg kommer en ny skatt på 23 prosent på strømpris over 70 øre.

For SKL (som eies 60 prosent av Haugaland Kraft) vil dette bety at overskuddet etter skatt i 2022 blir redusert til noe som trolig vil ligne mer på rekordresultat fra i fjor.

Det SKL reagerer på er ikke at det innrettes en ekstraordinær skatt i denne spesielle situasjonen, men at skatteordningen fremstår som å bli permanent.

Normalt vil strømprisen ligge godt under 70 øre, så da snakker vi om en skatteøkning på 8 prosent fra 37 prosent til 45 prosent.

SKL hadde i 2021 en omsetning på 2.163 millioner kroner. Ekstraskatten i den foreslåtte skatteøkningen ville da ha kommet på 173 millioner.

– Forslaget er svært negativt for investeringer i fornybar kraftproduksjon, skriver SKL i en melding på egne nettsider.

Men regjeringen har store ambisjoner om kraftutbygging, så dette er ganske sikkert ikke hele historien. Vi må vente til statsbudsjettet blir lagt frem, men det er god grunn til å tro at en finansieringsordning for kraftutbygging også vil dukke opp etterhvert.

På den måten vil regjeringen i langt større grad kunne sikre at de enorme overskuddene blir brukt til formålet om kraftutbygging og ikke andre prosjekter styrene i kraftselskapene måtte finne på.

Skatteopplegget fremstår mer som om regjeringen tar styringen for å tvinge frem en utbygging av kraftproduksjon som møter fremtidige behov.

En samordnet nasjonal planlegging og delfinansiering kan være akkurat det landet trenger for å få fart på utbyggingen.

Flere nyheter: