Menu
ARKIVBILDE: Daniel DeNiazi

Skjerper beredskapen i Sveio

Det er fredag ettermiddag besluttet at Sveio kommune skal over på smitteverntiltak nivå A. Skoler stenger og barnehager går over i rødt nivå.

Av Egil M Solberg | 19.03.2021 14:35:02

Koronapandemi: Sveio kommune er nå underlag smitteverntiltak på nivå A.

Vi oppfordrer alle om å følge anbefalingene om sosial kontakt som følger av dette nivået, skriver kommunen i en melding på sine nettsider.

Kommunen venter fortsatt på svar fra mesteparten av prøvene som ble tatt etter det bekrefta smittetilfellet på en barnehage i Sveio tidligere i uken, men resultatene som har komme så langt er alle negative.

Stengte skoler og barnehager på rødt nivå

På grunn av utviklinga av smittesituasjonen lokalt og regionalt har kommuneoverlegen, i samråd med rådmann og ordfører, fatta vedtak om å innføre digital hjemmeundervisning for alle skolene i kommunen neste uke.

Barnehagene går over til rødt nivå.

Anbefalinger om sosial kontakt og reiser

Sveio kommune er nå – etter avgjørelse fra regjeringa – innlemmet i covid-19-forskriften, kapittel 5A, og som følge av dette underlagt «tiltaksnivå A».

Av forskrifta følger en del formelle påbud og forbud, blant annet forbundet mot arrangementer og fritidsaktiviteter (med noen få unntak).

Av tiltaksnivå A følger også noen anbefalinger når det gjeld sosial kontakt.

Alle bør unngå å besøke andre hemme og unngå sammenkomster i egne hjem. Fra denne anbefalinga er det noen unntak:

* Aleneboende blir anbefalt å bare ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.

* Barn og unge blir anbefalt å bare ha besøk av eller å gå på besøk til én til to faste venner. For barn gjeld dette i tillegg til besøk fra eller hos egne barnehage- og barneskole-kohorter.

* Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase er ikke omfatta av anbefalingen om å unngå besøk.

* Alle bør holde to – 2 – meters avstand i møte med andre personer. Denne anbefalinga gjelder ikke personer i egen husstand eller venner og besøk som nevnt i kulepunktene over.

* Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid blir sett på som nødvendig, selv om alle som kan det blir anbefalt å ha hjemmekontor. Etter forskriften er det plikt for arbeidsgivere å sørge for at ansatte arbeider hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

* Busatte i kommunen blir anbefalt å ikke dra til åpne kjøpesenter eller varehus i nabokommuner.

* Busette i kommunen som har fritidsbolig i annen kommune blir anbefalt å kun dra sammen med personer i egen husstand. En blir anbefalt til å gjøre alle innkjøp i egen kommune før avreise og å ikke oppsøke butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange menneske i hyttekommunen.

* Videre blir en anbefalt å holde god avstand til andre i skiløyper, skitrekk og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjeld for hyttekommunen, og følg disse. En blir anbefalt å ikke ta imot besøk.

Flere nyheter: