Menu
Parkeringshus brann Stavanger lufthavn FOTO: Tryg Forsikring

Skiltproblem etter flyplass-brannen

Med 1300 skadde biler etter brannen i parkeringshuset på Sola, har politiet endret praksis slik at du nå kan melde skiltene tapt direkte til vegvesenet. Dermed slipper du å betale mer i forsikring.

Av Egil M Solberg | 24.01.2020 15:20:38

Flyplassbrannen: Rogaland: Nå gjør politiet i Sør-Vest politidistrikt det enklere for garasjebrann-ofre.

For å slippe å betale forsikring for kjøretøy som har gått tapt i brannen på Sola, kan bileierne nå avregistrere disse uten å melde skiltene tapt til politiet først.

Bileierne må imidlertid dokumentere at kjøretøyet var i parkeringshuset på branndagen 7. januar.

I forbindelse med garasjebrannen på Stavanger lufthavn kan så mange som 1.300 kjøretøy ha gått tapt, melder vegvesenet.

Politiet har uttrykt bekymring for den store pågangen de forventer fra kjøretøyeiere som ønsker å melde bilskiltene tapt, for blant annet å slippe å betale forsikringer på biler som ikke lengre er i bruk.

– Vi gir en generell dispensasjon fra forskriften som pålegger bileiere å melde fra til politiet om at bilskiltet er tapt. Dette vil gjøre det enklere for både politiet og for eierne av kjøretøyene, som nå slipper å gå til politiet før de går til Vegvesenet med tapsmeldingen. Avregistreringen vil i disse tilfellene tilbakedateres til 7. januar 2020, sier Jan Tore Remøy i Statens vegvesen.

Forskriften Statens vegvesen gir dispensasjon fra er kravet i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy («bruksforskriften») § 2-25 (1) om at tap av bilskilt «skal meldes til politiet», jf. bruksforskriften § 6-2.

Dispensasjonen gjelder bare for de tilfeller der eieren kan dokumentere at kjøretøyet er omfattet av brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn tirsdag 7. januar 2020, opplyser vegvesenet.

Flere nyheter: