Menu
President Erik Røste i Norges Skiforbund. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skiforbundet går imot langrennskomiteen – sier ja til høydehus

Styret i Norges Skiforbund støtter idrettsstyrets innstilling om å oppheve det særnorske forbudet mot bruk av kunstig simulert høyde.

Av NTB | 04.05.2021 21:39:36

Sport: Det opplyser skipresident Erik Røste til NTB. Skiforbundet er det siste i en rekke forbund som har valgt å støtte forslaget som opprinnelig kom fra Norges Friidrettsforbund.

– Vi har hatt en svært grundig og god debatt i styret med stort engasjement, som endte med et vedtak om at vi støtter idrettsstyrets innstilling, sier Røste og legger til at hovedargumentet er at man ønsker at norske utøvere skal ha de samme reglene å forholde seg til som andre.

– Det var argumenter både for og imot, og man diskuterte flere ting, blant annet dette med bærekraft og mindre reising (på høydesamlinger).

Røste understreker at skistyret mener det er avgjørende at det defineres tydelig hvilke retningslinjer som skal gjelde for trygg og forsvarlig bruk av simulert høyde, og at styret støtter idrettsforbundets forslag om at en bredt sammensatt gruppe skal utrede dette.

Det viktigste argumentet for å beholde forbudet er at man ikke ønsker å fjerne toppidretten mer enn nødvendig fra barne- og ungdomsidretten. Langrennskomiteen i skiforbundet har vært opptatt av hvilken signaleffekt bruken av høydehus gir for yngre utøvere.

– Vi gjør dette fordi vi har et ansvar langt ut over toppidrett. Vi ser i større og større grad at det de gjør på elitenivå, blir kopiert på lavere nivåer og hos yngre, sa langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad til Dagbladet for to uker siden.

– Langrennskomiteens standpunkt er godt kjent, og det kom også godt fram i debatten, sier Røste til NTB.

Det er ikke tatt noen beslutning rundt når et eventuelt vedtak om å tillatte høydehus vil tre i kraft.

Forbudet mot bruk av høydehus, høydetelt og tilsvarende utstyr ble innført i 2003. Både i 2008 og 2015 ble det fremmet forslag om å avvikle det, men det ble nedstemt begge ganger.

I 2015 stemte alle i skistyret for å opprettholde forbudet. Tirsdag var det bare fire medlemmer som ikke har endret standpunkt.

Langrennskomiteen i skiforbundet ønsket å beholde høydehusforbudet, men fikk ikke gehør i resten av styret. Beslutningen om å støtte en opphevelse av forbudet ble vedtatt med ti mot fire stemmer.

Forslaget om å oppheve forbudet skal behandles på idrettstinget siste helgen i mai. I april ytret blant andre Norges Skøyteforbund og Norges Skiskytterforbund støtte til forslaget.

(©NTB)

Flere nyheter: