powergym
Menu
lege sykdom helse

Skaper kaos på legekontoret

Allmennlegeforeningen mener foreldre til videregående-elever må få tilbake retten til å skrive under på sykefravær. Siden skolestart i høst har landets legekontorer opplevd et renn av småsyke elever.

Av admin | 05.09.2016 14:21:24

Dette har presset legenes ressurser og noen steder ført til at alvorlig syke pasienter har blitt fortrengt, ifølge Allmennlegeforeningen, som ber departementet ta grep, skriver VG.

Etter de nye reglene kan elever i videregående skole som hovedregel kun ha 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få karakter. Fravær på grunn av helse regnes ikke som udokumentert, men krever nå legeattest.

Allmennlegeforeningen mener foreldreassistert sykemelding bør regnes som like gyldig som en legemelding opp til 10 prosent fravær. Først når elevens fravær når 10 prosent, bør det stilles krav om legemelding.