Menu
Illustrasjonsbilde: Vattenfall

Skal satse på grønn hydrogen

Sunnhordland Kraftlag og Liquiline går sammen for å øker satsingen på grønn hydrogen.

Av Egil M Solberg | 18.03.2021 11:17:46

Næringsliv: Sunnhordland Kraftlag og Liquiline etablerer selskapet Hydrogen Solutions AS sammen.

Hydrogen Solutions sin misjon blir å utvikle, bygge, eie og drive flere anlegg for produksjon av grønn hydrogen.

Selskapet vil kombinere sin erfaring for en utbygging av kompleks infrastruktur og kraftkompetanse, heter det i en pressemelding.

– Dette er et viktig og rett steg for oss som produsent av fornybar energi, med fokus på vannkraft. Ved å etablere et reint hydrogenselskap kan vi spisse og videreutvikle satsingen vi har gjort på dette feltet. Ved å reindyrke hydrogensatsingen vår får vi en unik mulighet til å videreforedle den grønne kraften vår, sier administrerende direktør i SKL, Jon Martin Mjånes.

Flere nyheter: