Menu
Havnerådet består nå av; Jarle Nilsen, Karmøy (leder), Sigmund Lier, Tysvær (nestleder), Arne-Christian Mohn (Haugesund), Linn Therese Erve (Sveio), Inge Reidar Kallevåg (Bømlo) og Osmund Våga (Bokn). FOTO: Karmsund Havn IKS

Skal satse på bærekraftige løsninger

I Karmsund havn er de opptatt av å ta miljøhensyn. Selskapets skal satse på bærekraftige løsninger. Jarle Nilsen er nyvalgt leder Havnerådet.

Av Egil M Solberg | 14.01.2020 13:57:09

Havn: I henhold til Karmsund Havns eierstrategi, velges medlemmene til selskapets representantskap, Havnerådet, for en periode på 4 år.

Etter høstens kommunevalg, har kommunestyrene i de seks eierkommunene valgt sine nye representanter.

Havnerådet utpeker selv leder og nestleder på sitt konstituerende møte, som ble avholdt i desember.

Havnerådet består nå av; Jarle Nilsen, Karmøy (leder), Sigmund Lier, Tysvær (nestleder), Arne-Christian Mohn (Haugesund), Linn Therese Erve (Sveio), Inge Reidar Kallevåg (Bømlo) og Osmund Våga (Bokn).

Nyvalgt leder i Havnerådet, Ordfører Jarle Nilsen i Karmøy, uttaler:

– Karmsund Havn er en effektiv og moderne virksomhet som er en viktig aktør for regional attraktivitet, vekst og utvikling. De siste årene har Karmsund Havn stått for en formidabel vekst innenfor relevante forretningsområder. Sammen med ansatte og styret, vil havnerådet arbeide for å videreutvikle kjerneområdene innenfor gods- og containertrafikk, cruise, offshore og fiskeri og vektlegge alle relevante miljøhensyn.

På Havnerådets konstituerende møte, ble det også valgt nytt styre i selskapet. Havnestyret velges for to år om gangen, og består av fem medlemmer og tre numeriske varamedlemmer.

Havnestyrets sammensetning er nå som følger: Johan Rokstad (leder), Elisabeth Haldorsen (nestleder), Ellen Solstad, Tønnes B. Tønnesen og Sindre Matre.

Som varamedlemmer er valgt; Bente Hetland, Andreas Fløgstad og Olaf A. Hansen.

Styreleder Johan Rokstad uttaler i en kommentar:

– Havnestyret takker Havnerådet for tilliten, og ser frem til å jobbe tettsammen med selskapets eiere og administrasjon, for å fortsette den fantastiske utviklingen selskapet har hatt. Vi vil ha fokus på å styrke vår posisjon internasjonalt, og på å videreutvikle selskapets satsing på bærekraftige løsninger.

Flere nyheter: