Menu
CO2-fangst og lagring: (fra venstre) klima- og miljøminister Espen Barth Eide, politisk rådgiver Maria Verteressian og teknisk sjef ved Eramet Norway Egil Aarebrot. Foto: ERAMET NORWAY

Skal samle og lagrer 70 prosent av utslippene

70 prosent av karbonutslippene ved smelteverket i Sauda skal bli forsøkt lagret under havet.

Av Egil M Solberg | 11.08.2022 20:10:10

Klimatiltak: Eramet Norway får 62,1 millioner kroner fra Enova til banebrytende biokarbonprosjekt, melder ENOVA.

– Eramets pilotprosjekt er et spennende initiativ som viser vei for utslippskutt innen manganproduksjon både nasjonalt og globalt. Vi er avhengige av slik teknologiutvikling hos framoverlente bedrifter, for å kutte utslipp og opprettholde konkurransekraften til norsk industri i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Teknologigjennombrudd

Det er ingen andre i verden som bruker biokarbon i produksjon av manganlegeringer i store ovner i dag. Mangan forbedrer stålets egenskaper.

– Hvis Eramet Norways pilotprosjekt med biokarbon lykkes, så vil det være et teknologigjennombrudd. Dette vedtaket er i tråd med Enovas oppgave som er å støtte ny teknologi som vi vil trenge i lavutslippssamfunnet, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

370.000 tonn CO2

Eramet er et fransk gruve- og metallurgiselskap som gjennom sitt datterselskap Eramet Norway produserer ulike manganlegeringer ved sine smelteverk med ca. 530 ansatte i Porsgrunn, Kvinesdal og Sauda.

Hvis disse smelteverkene tar i bruk biokarbon/trekull i sin produksjon, kan selskapet redusere CO2-utslippene med ca. 370.000 tonn pr år.

Det globale potensialet for reduksjon av fossilt CO2i manganproduksjon er på hele 32 millioner tonn.

– Det haster å få ned utslippene, og støtten fra Enova gir oss nødvendig risikoavlastning slik at vi nå kan skalere opp innsatsen. Å erstatte fossilt koks med bærekraftig biokarbon som reduksjonsmiddel i våre smelteprosesser er en sentral del av Eramet Norways klimaveikart, sier adm. direktør i Eramet Norway, Bjørn Kolbjørnsen.

Klimanøytral prosessindustri

Eramet Norway satser på å introdusere nyutviklet og sertifisert biokarbon i ovnene allerede i slutten av neste år.

– Deretter skal vi kjøre industrielle tester for å lære oss å operere med minst 40 prosent biokarbon i våre prosesser i løpet av prosjektperioden, sier adm. direktør i Eramet Norway, Bjørn Kolbjørnsen.

– Dette prosjektet kan bidra til en klimanøytral manganindustri verden over, sier Nakstad.

Flere nyheter: