fbpx
Menu
Arkivbilde: Privat

Skal redusere biltrafikken i Haugesund

MDG, Ap og SV går sammen om å fjerne privatbilismen i deler av hovedstaden om drøye fem år. Også i Haugesund ønsker man å redusere biltrafikken.

Av Egil M Solberg | 01.12.2019 05:40:37

Klima: Målsetningen er å halvere klimagassutslippene innen elleve år.

– Da er vi helt avhengig av at de store byene går foran, sier påtroppende leder for bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo og nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, Teodor Bruu (25) til Dagbladet.

Trine Stokland Meling (36) i Haugesund SV. FOTO: Haugesund kommune

Men hva med Haugesund?

– Helt bilfri vil vi nok ikke bli, men det er et svært viktig mål å redusere personbiltrafikken i Haugesund. Da må vi legge enda mer til rette for sykkel, gange og kollektiv, sier varaordfører Trine Meling Stokland (SV) i Haugesund.

Det jobbes også med planer om å legge størsteparten av parkeringsplassene under bakken i framtida.

– Noen utvalgte områder i sentrum kan en jo tenke seg at stenges for personbiler, mens utrykning- og nyttekjøretøy selvsagt må komme seg fram, sier Meling Stokland.

Må ta hensyn til næringslivet

I Haugesund Høyre er de mer skeptiske til å redusere biltrafikken og peker på konsekvensene for de næringsdrivende.

– Bilen vil være et sentralt fremkomstmiddel for hele regionen i mange år fremover. Det er viktig at Haugesundspolitikerne husker på at Haugesund er et regionsenter for hele regionen, og at vi må legge til rette for at disse skal kunne bruke Haugesund sentrum, sier gruppeleder Harald Larssen Lønning i Haugesund Høyre og advarer.

Harald Larssen Lønning (25) fra Haugesund Høyre. FOTO: Høyre

– Det er krevende tider for detaljhandelen om dagen, og det er risikosport å innskrenke bilbruken i Haugesund sentrum nå, sier han.

Haugesund Høyre vil jobbe for å bedre kollektivtransporten, tilgjengeligheten for sykkel og gange og ulike bildelingsordninger – noe det er bred enighet om blant lokale politikere.

– Vi vil bruke gulrot fremfor pisk, og ser at regjeringens avgiftspolitikk har gitt en positiv effekt i form av at flere nå velger el-bil, sier Larssen Lønning.

Han peker på at Haugesund ikke nødvendigvis har de samme utfordringene som større byer.

– Storbyene har et behov for å redusere biltrafikken grunnet plassproblemer og dårlig luftkvalitet. Vi har ikke plassproblematikk med store køer eller luftproblematikk i Haugesund. La oss ikke late som vi har storby-problemer. La oss heller bygge by, avslutter han.

Flere nyheter: