Menu
Illustrasjon: Statens Vegvesen

Skal prioritere Vea – Åkra

Anbudet for første del av omkjøringsveien mellom Vea og Åkra kan bli lagt ut allerede til sommeren. Det fremkommer av et møte i styringsgruppen for Haugalandspakken i dag.

Av Egil M Solberg | 29.04.2021 13:33:02

Haugalandspakken: Den nye kryssløsninger og tilførselsveier på Åkra og Vea blir 35 millioner kroner dyrere enn først avtalt. Samtidig er det kuttet 100 millioner i prosjektet med å utbedre Karmsundgata i Haugesund.

Flere kommenterte dette i møtet. Enden på visa ble, etter forslag fra ordfører i Haugesund Arne-Christian Mohn, at det ble sett på innsparingsmuligheter i den videre prosjekteringen.

Planen er nå å dele opp prosjektet med omkjøringsveien i to deler, med oppstart i Veakrossen først.

Flere nyheter: