Menu
FOTO: Privat / Wikipedia

Skal kartlegge tilstanden i Etneelva

Antallet laks og aure går ned fra år til år i elvevassdraget i Etne. Nå skal det gjøres en grundig kartlegging av sammenhengene.

Av Egil M Solberg | 02.12.2019 15:56:36

Fiske: For å finne ut hva som kan gjøres for å bedre forholdene for fisken i elven har Etne elveeigarlag satt i gang en grundig kartlegging av tilstanden i elven.

Elveeigarlaget vil nå prøve å gjøre tiltak og for å bedre gyteforhold og oppvekstvilkår, melder Grannar.

Etneelva er en av Norges Nasjonale lakseelver.

Flere nyheter: