Menu
Foto: Javad Parsa / NTB

Skal begrense strømeksporten

En alt for høy eksport av strøm det siste året og to er hovedårsaken til den strømkrisen vi nå er inne i. Slik konkluderer regjeringen i statsbudsjettet.

Av Egil M Solberg | 07.10.2022 08:53:13

Strømkrise: I et normalår ville ikke konsekvensene vært så store som nå, men med krigen i Ukraina forsterkes effekten kraftig.

I statsbudsjettet fremkommer det at regjeringen nå vil følge Fremskrittspartiets innstilling om å tilpasse strømproduksjonen til vannstanden i magasinene.

I statsbudsjettet heter det følgende: «Regjeringen vil innføre en styringsmekanisme som skal sikre at mer vann spares i magasinene ved lave magasinnivåer og at eksporten i slike tilfeller begrenses».

Olje- og energidepartementet har jobbet med en vurdering av kraftsituasjonen, og har hentet inn fem eksterne rapporter. Vurderingen har ifølge departementet avdekket at kraftsystemet har sine svakheter, melder Europower.

Flere nyheter: