Menu
Politiets utlendingsinternat på Trandum ligger rett ved Oslo lufthavn. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sivilombudet ber om tiltak ved utlendingsinternat på Trandum

Sivilombudet ber om umiddelbar endring av praksis på flere områder ved utlendingsinternatet på Trandum ved Oslo lufthavn.

Av NTB | 10.03.2022 10:40:18

Kriminalitet og rettsvesen: Ombudet mener det fortsatt er en risiko for brudd på forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling av frihetsberøvede.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet ber Sivilombudet om en orientering. Blant annet dreier det seg om hvilke endringer som blir gjort for å sikre at dagens praksis for innlåsing og tilgang til kommunikasjonsmidler avsluttes.

I tillegg bes departementet orientere om planer for hvordan særlig utsatte internerte skal ivaretas og for å sikre at rutinemessig visitasjon ikke skjer.

(©NTB)

Flere nyheter: