reklame for Sheiken Bowling
Menu
En rekke militsgrupper har siden 2011 kjempet om makten i Libya. I fjor ble situasjonen ytterligere forverret da opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans milits gikk til angrep på hovedstaden Tripoli. Arkivfoto: Hazem Ahmed / AP / NTB scanpix

Sikkerhetsrådet ber om varig våpenhvile i Libya

FNs sikkerhetsråd har vedtatt en resolusjon med krav om at de stridende partene i Libya forplikter seg til en varig våpenhvile.

Av NTB | 13.02.2020 00:01:07

Krig og konflikter: Storbritannia har forfattet resolusjonen, som også fordømmer den siste tidens opptrapping i kampene i det nordafrikanske landet.

14 av de 15 landene i Sikkerhetsrådet støttet forslaget onsdag. Russland avsto fra å stemme, men la ikke ned veto.

Resolusjonen betyr at Sikkerhetsrådet slutter seg til utfallet av Berlin-toppmøtet om Libya i januar. Der lovet internasjonale ledere å opprettholde FNs våpenembargo, tilrettelegge for en fredsprosess og få slutt på utenlandsk innblanding og militær støtte til de ulike fraksjonene som kriger mot hverandre.

I resolusjonen uttrykkes det blant annet bekymring for at leiesoldater har fått en gradvis større rolle i Libya. Russland, som beskyldes for å sende leiesoldater til landet, forsøkte å få formuleringen byttet ut med «utenlandske terror-krigere».

Mens Tyrkia støtter regjeringen i Libyas hovedstad Tripoli, regnes Russland som en viktig støttespiller for opprørsgeneralen Khalifa Haftar.

Libya, som har Afrikas største påviste oljereserver, har vært preget av kaos og væpnet konflikt helt siden 2011. Da ble diktatoren Muammar Gaddafi styrtet av opprørere med støtte fra luftstyrker fra en rekke Nato-land – blant dem Norge.

Siden har en rekke libyske militsgrupper kjempet om makten, noe som har bidratt til å gjøre landet til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

En rekke land støtter eller anklages for å støtte ulike krigførende parter i Libya. Resolusjonsforslaget som nå er vedtatt, er blitt diskutert i flere uker – og diskusjonene har gjenspeilet landenes svært ulike syn på Libya-konflikten.

Russland og Tyrkia meklet i januar fram en våpenhvile i Libya, men partene har siden anklaget hverandre for å bryte denne.

(©NTB)

Flere nyheter: