Menu
I en planendring for Kvanndalselva kraftverk var det planlagt å bygge veg langs Holdhustjernet i Bjørnafjorden kommune. Statsforvalteren var kritisk til dette, siden veien ville bidra til ytterligere fragmentering og ødeleggelse av naturområda. Foto: Statsforvalteren i Vestland/Anniken Friis.

Sier nei til utbygging av vannkraft

SKL har fått avslag på sin søknad om utbygging av Kvanndalselva kraftverk i Bjørnafjorden.

Av Egil M Solberg | 24.11.2022 09:00:12

Strømkrise: Kraftselskapene har fremskyndet en del planer for å kunne produsere mer elektrisk kraft, men dette er krevende å få til.

Etter NVE sitt syn vil en utbygging av Kvanndalselva føre til en så stor samlet belastning på vassdraget, at konsesjon ikke kan gis. NVE gir derfor Sunnhordland Kraftlag AS avslag på søknaden om utbygginga i Bjørnafjorden kommune.

Sunnhordland kraftlag AS har søkt om løyve til å bygging av Kvanndalselva kraftverk og utnytte fallet i Kvanndalselva til kraftproduksjon.

Kvanndalselva ligg i Bjørnafjorden kommune og har et fall på 254 meter.

Kraftverket ville gitt en årlig produksjon på om lag 16 GWh. Dette ville kunne gi strøm til over 800 husstander.

SKL får avslag på grunn av det samlede belastning og inngrep i myr.

Kvanndalselva er allerede en regulert elv etter utbyggingen av Eikelandsosen kraftverk på 1980-talet. Da ble rundt 75 % av vannet i Kvanndalselva tatt ut av Kvanndalselva.

En utbygging av Kvanndalselva kraftverk ville resultert i et samlet uttak på 97 % av vannet i Kvanndalselva.

Det er og søkt om å regulere Holdhustjørna. NVE mener dette vil føre til erosjon (utvasking av jord) og negativ påvirkning på myrområdet rundt vannet.

NVE mener samlet at et uttak på 97 % av vannet i elva, sammen med inngrep i myrområdet rundt Holdhustjørna vil gi en for stort samlet belastning på vassdraget.

Sunnhordland kraftverk får derfor ikke tillatelse til å bygge Kvanndalselva kraftverk.

Haugaland Kraft eier nesten 60 % av Sunnhordland Kraftlag AS (SKL).

Flere nyheter: