Menu
Illustrasjonsfoto: Statens Vegvesen

Setter opp farten i Rogfast

Regjeringen prioriterer gjennomføringen av den undersjøiske tunnelen under Boknafjorden, Rogfast. Dette går fram av forslaget til statsbudsjett at tunnelen skal være klart allerede i 2028.

Av Egil M Solberg | 12.10.2021 10:37:08

Rogfast: Regjeringen prioriterer midler til prosjektet, som er det første ferjeavløsningsprosjektet på ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 km lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad og Laupland og en 3,7 km lang tunnelarm til Kvitsøy.

På Bokn blir det bygd 2,7 km vei i dagen, og dagens kryss blir bygd om.

Anleggsarbeidene startet i januar 2018, og det er bygd tverrslag i Mekjarvika og på Arsvågen.

I konkurransen for den første av de tre store tunnelkontraktene var det eneste tilbudet vesentlig høyere enn forventet. Basert på denne markedsprisen ville prosjektets kostnader overstige kostnadsrammen, og Statens vegvesen avlyste derfor konkurransen i 2019.

Prosjektet er nå i gang igjen, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2028.

Investerer i Vindafjord

Det planlegges å bruke midler til blant annet å videreføre arbeidet på E134 Espelandssvingene i Vindafjord kommune.

Dette opplyser regjeringen.

Flere nyheter: