reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Stortingspolitikerne er i innspurten av forhandlingene om en ny langtidsplan for Forsvaret. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Senterpartiet trekker seg fra forhandlingene om Forsvarets langtidsplan

Senterpartiet vil ikke lenger delta i forhandlingene på Stortinget om en ny langtidsplan for Forsvaret. Partiet raser mot «lave ambisjoner» i regjeringens plan.

Av NTB | 17.11.2020 08:08:00

Politikk: – Senterpartiet kan ikke akseptere en langtidsplan som ikke gir Forsvaret det løftet det trenger, sier forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete til NTB.

– Norge trenger et sterkere forsvar. Vi kan ikke se at det er mulig å skape et flertall med verken Høyre eller Frp for et forsvar som er sterkt nok i våre øyne. Derfor varsler vi nå at vi trekker oss fra forhandlingene.

Samtalene i utenriks- og forsvarskomiteen har pågått i to uker. Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre har ikke lagt skjul på at de ønsker et bredt forlik om en ny forsvarsstruktur for årene 2021–2024.

Men med Sps exit blir det nå opp til Fremskrittspartiet og eventuelt Arbeiderpartiet å sikre flertall for planen.

– Når Forsvaret ikke prioriteres, svekkes Norges innflytelse i våre egne nærområder, og den sikkerhetspolitiske spenningen rundt Norge kan dermed øke, frykter den tidligere partilederen.

Hun viser til at Sp har hatt tydelige prioriteringer for Forsvaret over mange år.

– Hæren må få nye stridsvogner og trenger åpenbart dedikerte helikoptre i nord stasjonert på Bardufoss. Både Hæren, Heimevernet, Sjø- og Luftforsvaret trenger flere soldater.

Navarsete hevder også at overvåkingen av norske havområder er blitt sterkt svekket som følge av den «meningsløse nedleggelsen av Andøya flystasjon».

– Kravene beløper seg til titalls milliarder de neste årene, sier han til NTB.

– Sp driver overbudspolitikk som ikke er forankret i økonomiske realiteter. Dette vil ikke gi bedre forsvar, men derimot en ufinansiert langtidsplan der oppgaver, forsvarsstruktur og finansiering ikke henger sammen, sier Elvenes.

Han viser til at Forsvaret også tidligere har vært i en slik hengemyr, men at man nå har kommet seg ut av uføret.

Én av årsakene til det er at budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp drar ut. Opposisjonens krav om mer penger til flere folk i Forsvaret allerede i 2021 krever økte økonomiske rammer.

– Det blir nok ikke avgivelse fra komiteen innen fristen tirsdag, sa komitéleder Anniken Huitfeldt (Ap) til VG mandag.

I 2017 forhandlet Høyre og Frp, som da satt sammen i regjering, fram en langtidsplan med støtte fra Arbeiderpartiet, KrF og Venstre.

– Jeg ser for meg noen vedtak med brede flertall. Jeg kan bare si at Ap vil stemme for det vi er for, og at jeg har oppfordret alle partiene til å legge seg innenfor ansvarlige økonomiske rammer, sier Huitfeldt til VG.

Etter det NTB forstår, kan enden på visa bli at opposisjonspartiene fremmer sine primærstandpunkter under stortingsbehandlingen, men at de sørger for flertall ved sekundært å stemme for ulike deler av regjeringens plan.

Behandlingen av ny forsvarsstruktur er allerede solid på overtid. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) opprinnelige plan i vår ble nemlig sendt i retur til statsråden med krav om en rekke endringer.

Navarsete advarer sterkt mot å vedta regjeringens plan for Forsvaret uten et kraftig løft.

Høyres Hårek Elvenes anklager Sp for å legge en rekke krav på bordet uten å gi noe svar på hvordan tiltakene skal finansieres.

Forsvarsplanen skal etter planen avgis tirsdag, men avgivelsen kan bli utsatt.

Men Huitfeldt la allerede mandag, før Sps exit, ikke skjult på at det spøkte for et bredt og samlet flertall for planen.

Flere nyheter: